Gör uppror!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Els-Britt och Håkan Freijd: ”Förslaget är ett dråpslag mot 18 000 funktionshindrade”

Med skrämmande perfektion i nyhetstimingen satte LSS-kommittén in ett grovkalibrigt skott mitt i ”bulls eye” på Sveriges funktionshindrade.

Tidpunkten för förslaget att spara 3,3 miljarder på personlig assistans för landets 18 000 mest utsatta funktionshindrade medborgare var noga vald. Den sammanföll med OS-invigningen och turligt nog (för LSS-kommittén) med ett krigsutbrott i Georgien. Grattis LSS-kommittén! Nästa granat detonerar den 29 augusti när utredningens hela betänkande presenteras.

Man kan givetvis raljera med formerna men i sak är LSS-kommitténs förslag ett riktigt dråpslag mot en politiskt svag ”grupp” som dessutom i många fall har personlig assistans för att kommunicera. Handikappupproret är nu ett faktum!

Sveriges riksdagsmän och ministern som nyss undertecknat FN-deklarationen om funktionshinder rodnar. Inte enbart av sommarsolen utan av det genanta faktum att ett av jordens rikaste länder med rekordhögt skatteuttag och sprängfylld kassakista diskuterar att kapa av livlinan (läs personlig assistans) för funktionshindrade medborgare.

I första hand borde våra skattemedel användas för att skapa likvärdiga möjligheter för medborgarna att fungera i samhället. Det är inte orimligt att få avgöra själv när man vill komma i eller ur den egna sängen. Vem har egentligen piskat fram ett ”ekonomiskt argument” mot den personliga assistansen?

Var finns den sammanvägda nationalekonomiska kalkylen? Vilket eller vilka ”alternativ” finns i realiteten till personlig assistans? Anhöriginsatser? Frivilliginsatser? Husarrest?

LSS-kommittén föreslår nu bland annat begränsningar i den personliga assistansen och en 65-årsgräns som innebär svåra följder för många människor.

En person med funktionsnedsättning som under flera år haft personlig assistans hamnar med LSS-kommitténs förslag vid 65 års ålder i en kaotisk livssituation. Livlinan tas bort. Känslan av att samhället överger blir tydlig.

Kommunernas hemtjänst finns för att bistå äldre generellt. När det gäller personer med omfattande funktionsnedsättningar klarar inte hemtjänstsystemet av att ens bibehålla en dräglig livskvalité. Hela organisationen som redan nu är överbelastad på många håll kommer att kapsejsa.

Hemtjänst av typ morgon-middag-kväll kommer inte att räcka på långa vägar. Varför tror LSS-kommittén att dessa personer har personlig assistans idag? Hur blir det med nattjouren, akuta toabesök och deltagandet i umgänge och samhällsliv?

Anhöriga kommer att behöva ta tidig pension, personliga assistenter görs arbetslösa vilket slår hårdast mot kvinnor och många assistenter med invandrarbakgrund. Behovet av kommunala avlastningsplatser kommer att öka dramatiskt och ökade vårdinsatser kommer att behövas för slutkörda äldre anhöriga.

Detta blir resultatet av LSS-kommitténs ”besparingar”. Vem vinner på förslaget? Finns det någon?

Landets medborgare med funktionsnedsättning blir funktionshindrade av samhällets malande nedmontering av tillgången till hjälpmedel, bristande fysisk tillgänglighet och beslutsfattarnas brist på realkunskap om vad livet med en betydande funktionsnedsättning innebär.

Hemtjänst är inget alternativ till personlig assistans eftersom hemtjänsten är personalstyrd medan personlig assistans styrs av den assistansberättigade.

Vem klampar in hos dig klockan nio på kvällen med egen nyckel och utbrister i det klassiska: Nu skall vi gå och lägga oss, Svensson? Go’natt LSS-kommittén!

Dagens debattörer

Els-Britt Frejd

72 år, pensionär, Hallstahammar.

Håkan Freijd

55 år, vd och legitimerad sjuksjöterska, Hallstahammar.

----------------------------------
Båda har arbetat med funktionshinderfrågor inom handikapprörelsen och handikappidrotten sedan 1960-talet. Els-Britt är upphovskvinna till rullstolsdanssport som nu praktiseras runt om i världen.

Publisert: