Politikerna tänker riva deras hus

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jurister: Kommunernas maktmissbruk är oanständigt och olagligt

Foto: ANDREAS HILLERGREN/BILDBYRÅN

Jerry och Frida Thillberg i Burlöv utanför Malmö bor sedan fyra år i ett hus som byggdes av Jerrys farföräldrar 1946. De har lagt ned mycket tid och pengar på att renovera huset och göra ordning tomten. Deras plan har varit att bo och bilda familj där. 

Men nu riskerar deras hus att jämnas med marken. Skälet är att Burlövs kommun i oktober 2006 beslutade om en ny detaljplan. Planen togs fram och bekostades av det privata fastighetsbolaget Brinova, som vill bygga en ny lastbils­terminal åt det globala transportföretaget DHL. Tanken är att 1?000 lastbilar per dygn ska trafikera terminalen. 

Enligt kommunens ursprungliga plan kunde makarna Thillberg bo kvar. Men när Brinova och DHL ville ha en extra tillfartsväg vek sig kommunen och lade den nya tillfarten med bullervall rakt över makarna Thillbergs hus. Detaljplanen överklagades till länsstyrelsen, som godkände kommunens beslut i februari 2007. Nu ska regeringen, som sista instans, ta ställning till om extrainfarten till DHL:s planerade terminal är viktigare än makarna Thillbergs hem. 

Enligt grundlagen kan enskilda endast berövas sin egendom för ”angelägna allmänna intressen”. Men här handlar det inte om ett sjukhus eller en järnväg. Planen gynnar framför allt två kommersiella aktörer, Brinova och DHL, på vanliga människors bekostnad.

Att ta egendom med tvång ska dessutom alltid vara den sista utvägen – finns det alternativ som är mindre ingripande för den enskilde ska de väljas. Europakonventionen är tydlig med att skyddet mot tvångsinlösen är särskilt starkt då det handlar om enskilda människors hem. 

Dessvärre följer det här fallet ett destruktivt mönster. För 20 år sedan skedde tvångsinlösen av mark i tre fall av fyra till förmån för stat och kommun. I dag är proportionerna de omvända – det är främst privata aktörer som förses med mark uppbackade av offentliga maktmedel. ”Angelägna allmänna intressen” har i praktiken ersatts med ”inflytelserika privata intressen”. 

Ett annat problem gäller hur man tar egendom av enskilda. Förr användes främst expropriation. Detta förfarande skyddar den enskilde, bland annat genom rätt till juridiskt biträde utan kostnad. Men i dag sker endast cirka 20 expropriationer per år i hela landet.

I stället används andra medel, som är smidigare för den aktör som vill komma över marken, men som innebär avsevärt svagare rättssäkerhet för de enskilda som drabbas. 

Ett exempel är fastighetsbildning, som innebär att Lantmäteriet beslutar vem som har störst nytta av marken. Härom året tvingades en markägare i Nacka att avstå mark till sin granne – ett privat aktiebolag, som ville bygga ut sin vinstdrivna golfbana från 9 till 18 hål. Kommunalrådet satt i golfklubbens styrelse. Lantmäteriet fixade beslutet. 

Den som drabbas av fastighetsbildning kan överklaga, men får betala hela kalaset själv – plus Lantmäteriets kostnader vid förlust. Markägaren i golffallet blev inte bara av med sin mark. Kostnaderna att överklaga Lantmäteriets beslut blev 400 000 kronor högre än den ersättning han fick för marken. 

När det gäller kommunala detaljplaner väljer en del att ta strid, som Jerry och Frida Thillberg. Men mörkertalet är stort. Många känner sig tvingade att göra upp i det tysta, trängda av kommuner, myndigheter och kommersiella aktörer. 

Man kan tänka sig fall då tvångsförvärv motiveras av ett angeläget allmänt intresse, även om slutanvändaren är ett privat företag. Men ekonomisk nytta räcker inte som motiv. Om lönsamhet alltid väger tyngst går ingen säker. Då får stat och kommun fria händer att ersätta hem med lastbilsterminaler, åkermark med golfbanor, familjehotell med kasinon och så vidare. 

Tillväxt och utveckling är viktigt. Ibland måste enskildas äganderätt ge vika. Men övertramp och maktmissbruk är både oanständigt och olagligt. 

Dagens debattörer

Gunnar Strömmer

35 år, Stockholm, jurist vid Centrum för rättvisa

Clarence Crafoord

35 år, Stockholm, jurist vid Centrum för rättvisa

Publicerad: