”Marknadshyror hotar Stockholms kompetens”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: ”Utredningen innebär att fler studenter kommer att vara tvungna att söka bostadsbidrag och socialbidrag”

I dag stängs möjligheten att lämna synpunkter på allmännyttans framtid. Remisstiden på utredningen ”EU, allmännyttan och hyrorna” går ut.

En mycket omdiskuterad utredning med förslag som, om de införs, kommer att få kraftiga effekter på bostadsmarknaden i stockholmsregionen.

Mest anmärkningsvärt är att utredningens förslag kommer att innebära kraftiga hyreshöjningar, något som kommer att slå hårt mot redan utsatta grupper. Däribland regionens 80 000 studenter. Det kan i sin tur bli förödande för Stockholms möjligheter till en fortsatt och hållbar kompetensförsörjning.

Att bostadsmarknaden i stockholmsregionen är tuff för grupper med låga inkomster är ingen nyhet. Redan i dag är situationen mycket svår för ungdomar, studenter och gästforskare som vill komma hit och skaffa sig utbildning och arbete. Vad långt ifrån alla vet är att den riskerar att förvärras ytterligare.

Utredningen ”EU, allmännyttan och hyrorna” överlämnades till regeringen i april och har varit ute på remiss under sommaren. Den föreslår bland annat en modell som innebär att hyresnivåerna i attraktiva områden ska kunna stiga med, enligt nuvarande inflationstakt, 7 procent per år ”tills det inte längre finns något påtagligt efterfrågeöverskott”. I klartext innebär utredningens förslag att hyrorna ska trissas upp till en nivå där köerna försvinner eftersom endast ett fåtal människor har råd med dem.

I dag finns det underskott på hyreslägenheter i princip i hela stockholmsregionen. Oavsett om utredningen och bostadsminister Mats Odell väljer att kalla denna modell för ”marknadshyror” eller inte så är konsekvenserna för flertalet av huvudstadens studenter och ungdomar uppenbara.

Studenterna är en ekonomiskt sett mycket utsatt grupp, som redan idag är hårt pressad av hyresnivåerna och det höga kostnadsläget i Stockholm. Närmare hälften av dem lever under fattigdomsgränsen, på resurser som är långt mindre än vad exempelvis Socialstyrelsen anser att en människa kan överleva på. Utredningen innebär att fler studenter kommer att vara tvungna att söka bostadsbidrag och socialbidrag.

Ungefär var tredje student i stockholmsområdet bor i en vanlig hyresrätt. Många betalar redan idag runt hälften av sin disponibla inkomst i hyra. Hyreshöjningar av det slag som utredningen leder till blir ett hårt slag mot stockholmarnas möjligheter att studera under rimliga förhållanden. Vissa grupper är synnerligen svårt utsatta: nästan var tredje studerande kvinna i Stockholm har barn.

Utredningens förslag skulle även försämra förutsättningarna för studentägda och ideella bostadsaktörer. När studenter får svårare att bo i en vanlig hyresrätt, ökar trycket på regionens studentbostäder. Köerna kommer att växa dramatiskt. Hyressättningen i studentbostäderna baseras på samma system som vanliga hyreslägenheter. Marknadshyrorna kommer att driva upp priserna inom hela bygg- och fastighetssektorn, vilket drabbar de bostadsaktörer som har som idé att till en rimlig kostnad ordna ett tryggt boende för studenter, såsom stockholmsstudenternas egen bostadsstiftelse, SSSB.

Läget försvåras ytterligare av att det inte produceras några studentbostäder eller små, billiga hyreslägenheter. Redan tidigare i år stod det klart att nybyggnationen av studentbostäder och hyresrätter i stort sett stannat av sedan Mats Odell slopade den så kallade investeringsstimulansen. Enligt siffror från Statistiska centralbyrån minskar antalet färdigställda studentlägenheter för tredje året i rad. Bristen på studentbostäder är större än vanligt inför höstens terminsstart. Runt tio månaders kötid krävdes för de studenter som under sommaren fått ett korridorrum i SSSB:s bostadsområde på Lappkärrsberget.

Stockholmsregionen riskerar att bli full av ungdomar som tvingas bo kvar hos sina föräldrar. Ungdomarnas etablering i vuxenlivet fördröjs och föräldrarna hämmas i möjligheten att flytta till mindre boenden.

Sammantaget kommer utredningens förslag att hämma den framtida rekryteringen av studenter, forskare och utländska gästforskare till regionens lärosäten. Fler kommer att välja bort högre studier för att de inte har råd. Fler kommer att välja bort stockholmsregionen som studieort för att det inte finns bostadsmöjligheter.

Den sociala snedrekryteringen kommer att förstärkas och segregationen cementeras ytterligare. Stockholmsregionens arbetsgivare kommer att få svårare att rekrytera utbildad arbetskraft: spetskompetens kommer att gå förlorad eller bli en bristvara. På sikt får det konsekvenser för tillväxten i hela stockholmsområdet.

Hyresgästföreningen i Region Stockholm, SSCO och jagvillhabostad.nu anser att utredningens förslag har stora och oerhört negativa effekter.

Vi har enats kring fem nödvändiga bostadspolitiska insatser som skulle stärka Stockholm som en region för högre utbildning och stark tillväxt:

Det behövs fler bra hyresrätter till rimliga kostnader i stockholmsregionen – inte färre. Slopa utredningsförslaget om ny hyressättning.

Bygg fler billiga och små hyreslägenheter. Regionens ungdomar ska kunna flytta hemifrån och landets studenter ska kunna flytta hit. Byggbranschen måste se potentialen i en ny och stor kundgrupp.

Regeringen måste erkänna sitt bostadspolitiska ansvar och stimulera byggandet av studentlägenheter och små lägenheter.

Stoppa ombildningarna av hyresrätter, i synnerhet i områden där bostadsrätter redan dominerar. Unga och studenter missgynnas av en bostadspolitik som ytterligare begränsar tillgången på hyreslägenheter.

Förbättra samarbetet mellan politiker, myndigheter, kommuner och byggbranschen. Exempelvis kan Länsstyrelsen utgöra ett forum för bostads- och planeringsfrågor inom regionen.

Debattörerna

Terje Gunnarson

ordförande Hyresgästföreningen Region Stockholm.

Kristian Kull

ordförande Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO).

Linn Matic

verksamhets-

koordinator jagvillhabostad.nu

Publisert: