Jag tummar inte på servicekravet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Mats Odell (KD): Pengarna är inte problemet, myndigheterna måste bli modernare och reglerna enklare för att medborgarna ska få god service.

Mats Odell (KD).

Jag har i ett debattinlägg i Aftonbladet föreslagit att myndigheter som inte betalar ut ersättningar som föräldraförsäkring eller a-kassa i tid ska ersätta medborgaren med en straffavgift.

Annette Carnhede, ordförande i Fackförbundet ST, delar i ett svar min uppfattning att myndigheterna ska ge medborgarna besked om vad som händer med deras ärenden. Hon delar även uppfattningen om att många människor här känner sig svikna. Men där slutar, enligt Annette Carnhede, vår samsyn. Hon menar att det är regeringens fel att medborgarna inte får den service de bör kunna förvänta sig. Hon anser att det finns en resursbrist på våra myndigheter.

Det är regeringens ansvar att se till att myndigheter har tillräckliga resurser för att klara sina åtaganden gentemot medborgarna.

Jag vet sedan våra tidigare diskussioner att vi båda kan se bristerna i det system som finns i dag för att kompensera myndigheterna för deras årliga kostnadsökning. Dessa brister förstärks ytterligare av att socialdemokratiska regeringar i två omgångar dragit ner på den kompensation som myndigheterna borde ha fått.
Att ge våra statsanställda möjligheten att erbjuda medborgare och företag en god service handlar dock inte enbart om ekonomiska resurser. Det handlar också om att skapa enklare regler och en modern förvaltning där rutinartade arbetsuppgifter kan automatiseras och medarbetarna kan få mer att inflytande över sin egen arbetssituation.

Jag tycker vi har kommit långt i arbetet med att modernisera förvaltningen. I dag finns det tydligare regelverk kring styrningen av myndigheter, det är mer jämställt bland myndighetscheferna och Sverige rankas i dag som världsledande vad gäller e-förvaltning för att nämna några exempel.

Jag är glad över det konstruktiva samarbete jag kunnat ha med ST och de andra fackliga organisationerna inom staten den gångna mandatperioden. Det samarbetet vill jag fortsätta.

Jag håller med Annette Carnhede om att det finns mer som regeringen kan göra för att förbättra servicen till medborgarna. Men jag är inte beredd att tumma på de krav som rättmätigt kan ställas på myndigheternas service till medborgarna.

Det som oroar mig mest, och som borde oroa alla statsanställda, är de miljardnedskärningar som de rödgröna planerar för statsförvaltningen ifall de vinner valet på söndag.

Mats Odell (KD)

Kommun- och finansmarknadminister