Debatt

Gärna tre terminer – om studiemedlet höjs

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Sveriges förenade studentkårer: Studenter tar inte ”sommarlov” – de jobbar och sliter

Inga fler tråkiga sommarjobb under studietiden och möjlighet att bli klar med utbildningen tidigare? Det är något som kan blir verklighet med förslaget från högskoleminister Tobias Krantz om ett system med tre terminer inom högskolan. Sveriges förenade studentkårer (SFS) är positiva till förslaget och kan hålla med i de vinster man ser vid ett genomförande, men ser gärna en mer nyanserad bild av varför och hur detta system ska se ut.

SFS har en vision om en högskola där studenter har samma rätt till sociala förmåner som arbetstagare och där det finns möjlighet till välbefinnande och koncentrerade studier. Trygghetssystemet bidrar till att alla oavsett bakgrund vågar ta steget in i högre utbildning då det inte innebär några försämrade sociala förhållanden än för andra medborgare. Dessutom är studiesituationen anpassad efter den heterogena grupp som studentpopulationen idag utgör. Kort och gott kan studier likställas med heltidsarbete i många avseenden.

Ett system med tre terminer per år inom högskolan skulle kunna vara en del i att uppnå visionen, men vi ser att det bör vara en möjlighet och inte ett krav. Idag brister de sociala trygghetssystemen för studenter och många har svårt att klara sitt uppehälle, speciellt på sommaren. Att istället ha möjlighet att fortsätta studera på sin utbildning skulle kunna undanta den stress många känner inför sommaren, och samtidigt kan studenten förkorta sin studietid. Det sistnämnda kan spela stor roll för många, att tidigare kunna söka sig ut på arbetsmarknaden. Samtidigt får det inte bli en norm att läsa tre terminer, då det finns de som har möjlighet till relevanta jobb under sommaren, eller som av andra anledningar har behov av eller vilja till annan sysselsättning.

Men allt är inte frid och fröjd för att detta förslag nu lagts fram, vi ser två stora frågor som måste ses över. För det första vänder vi oss mot bilden av att studenten tar sommarlov. Hur någon tror att man som student klarar sig på ingenting utom sol och bad under tre månader är en förolämpning, majoriteten jobbar hela sommaren eller tvingas ta kurser som inte ingår i utbildningsprogrammet för att kunna söka studiemedel. Viktigt att komma ihåg dock är att ett system med tre terminer aldrig får innebära att studenter undanhålls ledighet. Att likställas med arbetstagare innebär också möjligheten till ledighet.

För det andra måste utbildningskvaliteten säkras. Väljer man som student att läsa tre terminer ska man också få en högkvalitativ utbildning hela utbildningstiden, det får inte finnas risk för kvalitetsbristerna som vi idag ser inom högskolan.

Ska förslaget bli verklighet så ser SFS att följande måste medfölja:

Förslaget måste mötas av en nivå på studiemedlet som är rimlig. Minst 625 kronor i månaden bör studiemedlet höjas med för att ekonomin ska gå ihop för studenten.

Det är centralt att satsa resurser på grundutbildningen. Resurserna och därmed kvaliteten inom högskolan har urholkats de senaste 15 åren och för att nå upp till dåvarande nivå krävs 5 miljarder kronor under nästkommande mandatperiod. Vi rekommenderar högskoleministern att noga räkna ut vad som krävs för ett högkvalitativt system som möjliggör tre terminer.

Beatrice Högå
Ordförande Sveriges förenade studentkårer, SFS

Elisabeth Gehrke
Vice ordförande Sveriges förenade studentkårer, SFS

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Skola & utbildning

ÄMNEN I ARTIKELN

Skola & utbildning