ÅSIKT

Handelsministern springer vårdföretagens ärenden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Handelsminister Ewa Björling.

Tjänstesektorn är den snabbast växande delen av svensk ekonomi. En öppnare tjänstesektor är viktig för att stärka förutsättningarna för ett mer konkurrenskraftigt näringsliv.

Öppna gränser i EU har vidgat Sveriges möjligheter till handel och utbyten. Vi tycker att det är utmärkt med klara tydliga regler om vad som ska gälla för tjänsters rörlighet mellan länder. Därför välkomnar vi EU:s tjänstedirektiv.

Men vi har ställt hårda krav på att en gemensam inre marknad inte får användas för att försämra löner eller hota rätten att teckna fungerande kollektivavtal. Vi drev kravet på att utländska tjänsteföretag ska ha en representant på plats för att kunna förhandla med löntagarnas organisationer och ta nödvändiga kontakter med myndigheter.

Detta krav har den svenska borgerliga regeringen viftat bort. Att värna schyssta villkor i arbetslivet har aldrig prioriterats i de borgerliga lägren.

Bläcket på direktivet hann knappt torka förrän handelsminister Ewa Björling flaggade för förändringar (AB 10/3). Enligt Björlings synsätt ska också hälso- och sjukvården vara en handelsvara vilken som helst. I Sverige liksom i övriga Europa finns ett starkt stöd för nationella kvalitetskrav på hälso- och sjukvård. Människor vill helt enkelt inte konkurrensutsätta allmänna välfärdstjänster. Hälso- och sjukvård är en rättighet och ingen handelsvara.

Vi socialdemokrater menar att om ett land väljer offentligt drivna sjukhus eller gemensamt finansierade socialförsäkringar ska det självklart vara tillåtet. Om den ordningen ändrades skulle det dessutom bli Europeiska unionens domstol som tolkade och överprövade vilka krav Sverige skulle kunna ställa på ett vårdföretag.

När det första förslaget till direktiv lades om att det skulle gälla för hela tjänstemarknaden mötte det våldsam kritik i hela EU. I det förslag som till sist blev antaget var en lång rad tjänstebranscher undantagna, bland annat hälso- och sjukvårdsområdet.

Det är trist att behöva konstatera att Sveriges handelsminister inte respekterar folkviljan utan springer vårdföretagens ärenden.

Sven-Erik Österberg

Gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen

och arbetsmarknadspolitisk talesperson

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik