Debatt

Handsken är kastad

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Statsministerkandidaterna gör upp i valårets första duell – bara i Aftonbladet

Hon vill ha makten. Han vill behålla den. I kväll möts de två statsministerkandidaterna Mona Sahlin (S), och Fredrik Reinfeldt (M), i SVT:s Agenda.

Aftonbladet tjuvstartar debatten redan nu med att låta duellanterna ställa sina fem tuffaste frågor till varandra.

Låt grillningen börja.

REINFELDTS FRÅGOR TILL SAHLIN

FR: Hur viktigt tycker du det är att före valet presentera finansiering och pengar för att kunna genomföra era förslag? Kan svenska folket annars veta att det ni lovar kan bli verklighet?

MS: Varje förslag måste alltid finansieras. Då kan det till och med bli pengar över i statskassan. Som när vi lämnade över 70 miljarder i överskott efter 12 år i regeringsställning och 15 gemensamma rödgröna budgetar. Så ser en beprövad och ansvarsfull ekonomisk politik ut. Man ska inte sänka skatten på lånade pengar. Då växer i stället underskotten, som nu. Att det man lovar ska bli verklighet håller jag helt med om. Annars förtjänar man inte förnyat förtroende. Regeringen lovade fler jobb och det blev tvärt om. Det har vi inte råd med en gång till. Nu är 100 000 fler arbetslösa och många är unga.

FR: Ni vill höja skatten med minst 400-1 000 kronor varje månad för vårdbiträden, metallarbetare och förskollärare. När får de veta exakt hur mycket det blir? Och varför är du så rädd för att ge vanligt folk mer i plånboken?

Mona Sahlin, 52, partiledare (S).
Mona Sahlin, 52, partiledare (S).

MS: Sveriges pensionärer är också vanligt folk, och det måste bli slut på att pensionärer betalar mer i skatt än andra. Tyvärr har Moderaterna röstat ner våra förslag som redan nu skulle halvera klyftan. Jag motsätter mig att de rikaste tio procenten fått mer än vad 60 procent av svenska folket fått tillsammans. Att till exempel miljardären Fredrik Lundberg ensam fått 46 miljoner kronor i skattesänkning från regeringen. Vi säger nej till förvärvsavdragets fjärde steg eftersom regeringen lånar till den skattesänkningen samtidigt som många förskollärare, lärare och vårdbiträden sägs upp.

FR: Ni säger att ni har en jobbpolitik, men 70 procent av era satsningar går oavkortat till att bygga ut bidragssystemen. Hur kan man kalla det för en politik för jobb?

MS: Vi kallar det inte för bidrag när vi vill förstärka pensionärernas ekonomi. Pensionärerna har jobbat ett helt yrkesliv. Pension är uppskjuten lön - inte bidrag! Vi har en väsentligt mer ambitiös jobbpolitik än regeringen. Vi investerar i 100 000 fler jobb, praktik- och utbildningsplatser. Vi avsätter mer pengar till klimatinvesteringar, utbyggnad av infrastruktur och till att bygga och renovera fler bostäder. Vi förbättrar villkoren för företagare genom ett riskkapitalavdrag. Däremot tror vi inte på Moderaternas idé att jobb skapas genom att man slår sönder människors privatekonomi.

FR: Alliansen satsar på kunskap, arbetsro och betyg i skolan för att våra barn och unga ska lära sig mer. Hur ska elever och föräldrar kunna lita på att det får fortsätta om oppositionen får bestämma?

MS: Jag har tillsammans med landets lärare begärt blocköverskridande uppgörelser om skolan och betygen, så att skolorna får arbetsro oavsett regeringsskiften. Vi motsatte oss regeringens betygsättning på våra 6-åringar och uppsägningarna av lärare och personal som beror på skattesänkningarna. Tyvärr sa regeringen nej. Jag är oroad av att kunskapsresultaten nu sjunker i skolan, att klasserna blir större och utbildningsmöjligheterna för ungdomar blir sämre. Vi vill kvalitetssäkra skolan, investera i fler utbildningsplatser och ge kommunerna mer resurser. Barnen ska inte bli krisens förlorare.

FR: Det har blivit billigare att anställa unga tack vare Alliansens sänkta arbetsgivaravgifter. Nu vill ni införa en särskild ungdomsskatt som kraftigt höjer kostnaden på ungdomsanställningar. Hur kan det ge fler unga jobb?

MS: Ungdomsarbetslösheten är ett av de största samhällsproblemen. 343 människor har gått ut i arbetslöshet varje arbetsdag bara det senaste året, och många är unga. Om den politik regeringen fört hade fungerat så skulle inte den svenska ungdomsarbetslösheten vara bland de högsta i hela Europa. Regeringens eget expertråd har dömt ut sänkningen för företag som redan har ungdomar anställda. Vår politik innebär att vi i stället ger generösa skattelättnader till arbetsgivare som anställer en arbetslös ungdom. Vi rödgröna föreslår också fler lärlingsplatser och utbildning och praktik för unga.

SAHLINS FRÅGOR TILL REINFELDT

Fredrik Reinfeldt, 44, partiledare (M) och statsminister.

MS: På bara ett år har antalet arbetslösa ökat med fler än 100 000 personer, utbetalningarna av socialbidrag beräknas öka med 50 procent mellan 2006 och 2011 och utanförskapet har ökat med 70 000 personer under er tid vid makten. På vilket sätt visar detta att er politik har fungerat?

FR: Den globala finanskrisen har gjort miljontals människor arbetslösa runt om i världen. Sverige påverkas också. Det ser vi i att arbetslösheten ökat i krisens spår. Vi gör kraftfulla insatser för att få ned arbetslösheten och stimulera ekonomin. Valet handlar om vilken politik som bäst skapar grund för fler jobb när det vänder. Vår jobbpolitik vill göra det mer lönsamt att arbeta, få fler att vilja anställa och förbättra villkoren för företagande. Mot det står en politik som vill höja skatten för metallarbetare och sjuksköterskor, göra det kraftigt dyrare att anställa unga och höja bidragen.

MS: Ni hävdar att ni tar ansvar för statsfinanserna. Varför fortsätter du att låna till skattesänkningar när underskotten växer?

FR: Vi tar ansvar för Sveriges ekonomi. Trots den djupaste krisen sedan 1930-talet ligger vi därför i täten när det gäller offentliga finanser i Europa. I andra länder talar man nu om nedskärningar och skattehöjningar för att få ordning i ekonomin. Sverige kan vara tillbaka på överskott om bara några år utan att strama åt. Moderaterna är garanten för ordning och reda i Sveriges ekonomi. Mot oss står ett vänsterexperiment som saknar gemensam ekonomisk politik och finansiering för sina utgifter.Det skulle hota statsfinanserna och därmed återhämtningen, jobben och välfärden.

MS: Den tiondel av befolkningen som tjänar mest har fått mer i skattesänkningar än vad 60 procent av svenska folket har fått tillsammans. Varför anser du att ökade klyftor gör Sverige starkt?

FR: Vi lovade att ett LO-hushåll skulle få tusen kronor mer kvar i månaden efter skatt och finansiering. Det har vi levererat. Med jobbskatteavdraget har ett vårdbiträde fått sänkt skatt med nästan 1 500 kronor per månad, en metallarbetare med nästan 1 700 kronor och en sjuksköterska med närmare 1 750 kronor. Det ger familjer större marginaler och leder på sikt till fler jobb. Jag vill minska klyftorna med en politik för jobb. Höjda skatter och ökad bidragsförsörjning ökar klyftorna. Det såg vi när Socialdemokraterna styrde. Då blev de rika rikare och de fattiga fler.

MS: Varför tvingas deltidssjukskrivna som vill fortsätta att arbeta säga upp sig från sitt arbete med er sjukförsäkring?

FR: Den som är deltidssjukskriven kommer inte att tvingas säga upp sig. Den som är allvarligt sjuk har rätt till sjukpenning på hel- eller deltid utan tidsgränser. Nu satsar vi för att ge människor stöd att komma tillbaka. Vi bygger en bro mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vi satsar på vård och rehabilitering. Tidigare lämnades människor i långa passiva sjukskrivningar utan stöd. Det var en politik som gav Sverige 140 nya förtidspensionärer om dagen och västvärldens högsta sjukskrivningar. Att återvända dit vore att återvända till en politik som gömde, dömde och glömde människor.

MS: Varför ska pensionärer betala högre skatt än löntagare?

FR: Pensionärer betalar mindre i skatt nu än 2006. Två år i rad har vi sänkt skatten för pensionärer. Totalt med mellan 2 750 och 6 300 kronor. Det är viktigt, inte minst då finanskrisen innebär att pensionerna nu inte stiger som de tidigare gjort. Min ambition är att fortsätta sänka skatten i den takt ekonomin tillåter. Grunden för trygga pensioner är att fler arbetar eftersom det stärker det svenska pensionssystemet. Därför har vi i första hand prioriterat sänkt skatt på arbete. Jag kan lova svenska folket att Moderaterna och Alliansen är bättre på skattesänkningar än Socialdemokraterna.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik