Nu vill (SD) skydda brottslingar

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Efter Kent Ekeroths (SD) inlägg i Aftonbladet, 22/10 är det nu uppenbart att Sverigedemokraterna för en så pass naiv politik att den motverkar det som de själva säger sig vilja åstadkomma. Med deras förenklade världsbild tvingas de välja mellan att vara emot EU och bekämpa brott. Sverigedemokraterna väljer bort brottsbekämpningen.

Sverigedemokraterna säger sig vilja bekämpa gränsöverskridande brottslighet, men prioriterar att Sverige ska lämna EU. Vad man tydligen helt missat är att den gränsöverskridande brottsligheten är ett faktum och att EU är en realitet. Vill man motverka grov gränsöverskridande brottslighet så är samarbetet inom EU ett måste och man behöver då ha en konstruktiv inställning till de EU-frågor som regelbundet behandlas i den svenska riksdagen.

I artikeln tar dessutom Ekeroth (SD) ytterligare ett steg. Genom att ge uttryck för uppfattningen att Sverige inte bör lämna ut brottsmisstänka medborgare till andra EU-länder ställer sig Sverigedemokraterna på brottslingarnas sida. Att inte lämna ut brottsmisstänkta innebär ju i praktiken att en svensk som till exempel misstänks ha begått grova sexuella övergrepp mot ett barn i ett annat land kan undgå straff. Det är onekligen ett sensationellt ställningstagande av en ledamot i Sveriges Riksdag.

Krister Hammarbergh
Moderaternas talesperson för rättsfrågor i riksdagen

Publicerad: