Företagare tvingas bryta mot reglerna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2015-03-04

Företagarna: Föräldraförsäkringen måste bli mer flexibel

Åtta av tio företagare är tvungna att bryta mot reglerna i föräldraförsäkringen, visar en undersökning som Företagarna presenterar i dag.

För att upprätthålla nödvändiga kundkontakter och uppfylla lagens krav på att redovisa skatter eller svara på myndigheters frågor, måste en majoritet av företagarna jobba på kvällar och helger samtidigt som de lyfter föräldrapenning. Det är förbjudet och därmed är det i princip omöjligt för en företagare att vara föräldraledig på heltid utan att bryta mot reglerna.

Vår undersökning visar också att företagare generellt tar ut kortare föräldraledighet än anställda personer. Särskilt dramatisk är skillnaden för kvinnliga företagare där var tredje tar ut högst tre månader föräldraledighet. Bland alla mammor i Sverige tar endast två procent ut så få dagar. Resultaten visar också att två av tre företagare är föräldralediga på deltid eftersom de inte kan vara lediga på heltid. Även som deltidsledig bryter man mot reglerna om man arbetar på kvällen de dagar man tagit ut full föräldrapenning.

Samtidigt uppger åtta av tio i vår undersökning att de skulle vilja vara mer föräldralediga. Mer än var tredje kvinna och nästa hälften av männen säger att den korta ledigheten beror på att det inte går att vara ledig från verksamheten. En företagare som stänger av telefonen och slutar läsa mejl i åtta månader har sannolikt inget företag att återvända till efter föräldraledigheten.

Hälften av kvinnorna i undersökningen och nästan 30 procent av männen, anger för låg föräldrapenning som skäl till den korta ledigheten. Detta beror till stor del på svårigheterna för företagare att få sin SGI, sjukpenninggrundande inkomst, fastställd. Det beror delvis på onödiga ifrågasättanden och orimliga beviskrav från myndigheter.

I vår undersökning uppger varannan kvinnlig och var fjärde manlig företagare att de haft problem med att få sin SGI fastställd. I praktiken betyder det lägre ersättning eller, i värsta fall, ersättning på lägstanivå. I en enskild firma uppvägs det till viss del av att man kan få ersättning motsvarande som om man var anställd under ett uppbyggnadsskede, men i ett aktiebolag försvinner den tryggheten från första dagen. 

Företagare, liksom anställda, betalar in till socialförsäkringssystemen via sin skattesedel. Att det är utformat på ett sätt så att företagare inte kan få ta del av förmånerna, eller tvingas bryta mot reglerna, är därför djupt orättvist. Sorgligt nog avskräcker sannolikt de rigida reglerna många, inte minst unga kvinnor, från att gå från en trygg anställning till att bli entreprenör och pröva sina vingar.

Företagarna kräver därför att det ska vara tillåtet för företagare att driva viss verksamhet i sitt företag under föräldraledigheten, att det blir möjligt att överlåta en viss andel av föräldradagarna på närstående samt att föräldrapenningen beräknas på fem arbetsdagar per vecka, inte på sju veckodagar.

Dessutom måste beräkningen av SGI ses över. Försäkringskassan i hela Sverige ska ha kunskap om hur SGI beräknas för företagare, och företagare med aktiebolag ska ha samma rätt att behålla sin SGI under ett uppbyggnadsskede som enskilda näringsidkare. Socialförsäkringsutredningen som presenterades tidigare i veckan har förslag likande de två senare punkterna och de bör därmed kunna genomföras redan i samband med höstens budgetproposition.

I grund och botten handlar det om att våga göra upp med anställningsnormen och ge småföretagare, som i dag skapar fyra av fem nya jobb, möjligheten att vara både företagare och föräldrar.

Elisabeth Thand Ringqvist

Följ ämnen i artikeln