ÅSIKT

Hot och hat måste upphöra genast

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattörerna: Alla som spelar dataspel har ett ansvar – engagera dig med oss

Den senaste tiden har vi sett hur en våg av hat och hot tvingar människor att ifrågasätta sin kärlek till dataspel och sitt engagemang i spelhobbyn. Dödshot, hot om våld, hackade mailkonton och fejkade twitteranvändare är några exempel ur en lång rad kränkningar. En kvinna har fått mänsklig avföring smetat över sin och sin familjs lägenhetsdörr av den enda anledningen att hon recenserar och skriver om dataspel.

Det här måste få ett slut – nu. Vi kan inte acceptera att dataspel blir en plats där hot och hat är vardagsmat, där människor inte känner sig trygga eller där minoriteter omöjligt kan ta sig in. Alla som verkar inom spelhobbyn måste ta sitt ansvar.

Vi tror att vägen till en mer inkluderande miljö går genom tydliga ramverk för hur vi vill behandla varandra, trygga mötesplatser och utbildningar för ungdomar inom spelhobbyn.

Dataspel och hobbyn kring dem är i teorin gränslös. Det finns inga relevanta argument för att skilja olika kön, etnicitet, eller ålder åt i den digitala spelhobbyn. Hobbyn är dessutom en stor källa till flödande kreativitet, både bland spelare och spelskapare. Spelen står för glädje och inspiration. De är även källan till en ung och snabbt växande sport över hela världen, e­sporten.

Men i spelvärlden finns också problem som har fått växa sig allt för stora. En löst sammansatt grupp med en exkluderande, destruktiv agenda har fått på tok för stort inflytande.

Gång på gång ser vi exempel på människor som exkluderas från spelvärlden för att de inte passar in i socialt konstruerade normer. De här problemen är inte isolerade, utan snarare är de en digital förlängning av större samhällsproblem. Främst kvinnohat, HBTQ­hat och rasism.

I maj 2013 släppte Sverok och Ung Media rapporten “Normer, attityder och beteenden”, som kartlägger vilka normer det finns i förbundets föreningar och hur normerna påverkar medlemmarnas känsla av trygghet och delaktighet. Enkätundersökningen gick ut till drygt 88 000 förbundsmedlemmar och visar att det finns stora problem med negativ och exkluderande jargong inom dataspel även på gräsrotsnivå, kopplat till samtliga diskrimineringsgrunder.

Som ett led i att motverka den negativa utvecklingen har Sverok nyligen dragit igång projektet ”Respect All, Compete” med fokus på e­sport och med övergripande syfte att skapa trygga och välkomnande miljöer för alla som vill ägna sig åt dataspel.

Tillsammans med många av Sveriges e­sportaktörer ska vi utveckla en uppförandekod och en värdegrund, som ska fungera som ett ramverk för hur vi vill bete oss mot varandra inom e­sporten och spelhobbyn. Dessutom samarbetar vi med kommuner och spelcenter för att ge ungdomarna i e­sportföreningar trygga mötesplatser där de kan träna och tävla med sina lagkamrater. Vi vill även skapa e­sportläger där deltagarna får fördjupa sig i sina spel, men även möta goda förebilder och diskutera värdegrundsfrågor och fair play.

I Sverige finns flera av världens ledande lag och spelare inom den globala e­sporten. Vi är också ett av de främsta länderna i världen vad gäller dataspel, både ideellt och kommersiellt. Vi har möjligheten att förändra de strukturer vi nu ser och vända utvecklingen så att alla kan känna sig trygga i spelhobbyn och i spelbranschen. Faktum är att det är vår skyldighet.

Respect All Compete är också en del av Diversi, ett projekt startat av Dataspelsbranschen, med syfte att stärka mångfald och jämställdhet i branschen. Dessa projekt, tillsammans med flera andra engagerade aktörer, initiativ och spelare, kan skapa förändring på riktigt. En nödvändig förändring som både den ideella och kommersiella sektorn behöver.

Du som ser dig själv som en del av spelhobbyn, en del av dataspelsvärlden och vill bidra till den positiva förändringen; engagera dig tillsammans med oss.

Jesper Englin,

redaktör Respect All Compete, Sverok
Mattias von Gegerfelt,

projektledare Respect All Compete, Sverok

Nicholas Ranegie,

kommunikatör Respect All Compete, Sverok

Pernilla Sparrhult,

quality Assurance, Paradox Development Studio

ARTIKELN HANDLAR OM