Vinster är avgörande för Sveriges välfärd

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Näringslivstoppar: Regeringen tycks inte förstå vikten av privat företagsamhet

Börje Ekholm, Tomas Nicolin, Meg Tivéus och Michael Treschow.

”Min hållning avgjordes av min syn på vinstens funktion i samhällsekonomin. Dess uppgift är inte bara att vara en mätare på graden av effektivitet i olika sätt att använda de ekonomiska resurserna. Vinstintresset är dessutom den enda renodlade bevakaren av att resurser utnyttjas effektivt. Och för att denna bevakning ska fungera måste det finnas en grupp aktörer i samhället, vars mål och mening med livet är att maximera vinsten i det näringsliv man äger.”

Så skrev den socialdemokratiske före detta finansministern Kjell Olof Feldt i sin memoarbok ”Alla dessa dagar”, som en förklaring till sitt motstånd mot löntagarfonderna.

Efter denna höst känns Feldts insikter långt borta i svensk politik. S/MP-regeringen och dess överenskommelser med Vänsterpartiet har blivit en väckarklocka för oss och många kollegor i näringslivet.

Vi kan inte längre utgå ifrån att politiska beslutsfattare välkomnar privat företagsamhet. Vi måste i stället räkna med att hela den utgångspunkten måste förklaras och försvaras.

Hittills har heller inte de borgerliga partierna velat ta den diskussionen på ett offensivt sätt. Blir det annorlunda i den kommande extravalrörelsen?

Se till exempel på regeringens beslut att utreda hur vinster ska begränsas i välfärdssektorn – utan att först utreda varför detta skulle göras. Eftersom det är viktigt att varje skattekrona används till att åstadkomma kvalitet för medborgare och välfärdens användare så borde effektivitets- och kvalitetsaspekten vara central. En rimlig utgångspunkt är då att även vinstdrivande privata aktörer ska vara med och bidra. Men det verkar inte vara intressant i höstens överenskommelse. Det handlar snarare om ideologiska principer.

Men aktiebolag har en central funktion i marknadsekonomin. Genom att företagare satsar eget kapital vågar leverantörer, kunder och anställda träffa överenskommelser med företag. Aktiekapitalet ger en trygghet för aktiebolagets alla intressenter. Men utan möjlighet att få avkastning på insatt kapital kommer sådana investeringar att utebli.

Vinst är samtidigt en förutsättning för ett framgångsrikt företag. Privat företagande bygger på frivillighet, den bygger på att kunder vill fortsätta vara kunder och medarbetare vill fortsätta vara medarbetare. Därför måste man prestera, man måste visa ständiga förbättringar av verksamheten som kommer såväl kunder som medarbetare till del. Först då finns förutsättningar för att också generera ett överskott till de som satsat sitt kapital i verksamheten.

Vi uppfattar det som att vi inte sedan löntagarfondsdebatten har haft en politisk debatt med så låg förståelse för vinstens betydelse. På välfärdsområdet skapar det problem för frågan hur Sverige ska klara välfärdens framtida finansiering av allt fler äldre med allt högre krav på kvalitet i välfärdstjänsterna.

Dessutom ignorerar de väljarmajoritetens positiva inställning till valfrihet. Om de lyckas tvinga bort vinstdrivna aktörer med fokus på att expandera och sprida förbättringar till fler och fler, kommer såklart förutsättningarna för medborgarnas valfrihet också försvinna.

På ett övergripande plan är vi också oroade för hur detta påverkar Sverige som nation i en värld som fortsätter att bli alltmer konkurrensutsatt. Såväl statligt som privat kapital söker med ljus och lykta efter nya tillväxtmöjligheter i världen. Entreprenörer och andra talanger blir allt rörligare. Samtidigt ser vi oroande tecken på att investeringar skjuts upp, vi uppfattar att det ställs allt mer bekymrade frågor om Sveriges syn på företagande. Om Sverige skulle positionera sig som en nation vars nya inriktning är att politisk styrning ska ersätta fri företagsamhet så kommer det förhindra möjligheterna att utveckla ekonomi, jobb och välfärd.

Vår syn är att Sverige måste ha skickliga, lönsamma, hållbara och utvecklande företag och företagare. Sverige har senaste decennierna varit ett exempel på att det är möjligt för ett land att växa ekonomiskt och samtidigt minska miljöpåverkan, vilket bland andra OECD lyft fram i sina utvärderingar av oss. Därför är det viktigt i en bredare kontext att vi inte förlorar ekonomisk utvecklingskraft.

Konkurrens och vinstkrav har genom historien varit den bästa drivkraften för innovation i alla branscher. Det skapar drivkrafter att använda resurser effektivt och kopiera lyckade exempel. Därmed blir nya, bättre idéer och uppfinningar hela tiden tillgängliga för fler. Konkurrens är också effektivt för att slå ut aktörer som inte håller måttet. Är det inte precis detta välfärdssektorerna behöver för att klara framtidens utmaningar och utveckla kvaliteten i välfärdstjänsterna?

Nu väntar en ny valrörelse. Alla vi som inser och bejakar värdet av fri företagsamhet har därmed en ny möjlighet att tålmodigt förklara vinstens betydelse både för ett blomstrande näringsliv och för en effektiv offentlig sektor.

Börje Ekholm

Tomas Nicolin

Meg Tivéus

Michael Treschow

Publisert: