ÅSIKT

Dags för maxtaxa inom hemtjänsten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Ulla Andersson (V): Här är våra förslag för en värdig äldrevård

Ulla Andersson (V). Foto: Riksdagen.

Dammvipporna far över guldinramade speglar med hjälp av RUT-avdrag hos de äldre som har egna besparingar eller en familj som kan betala, medan ensamma fattigpensionärer får fira fredagskvällen med en burk fiskbullar och demenspatienter på vårdboenden lämnas hela kvällen utan någon att tala med på grund av brist på personal.

Hur våra äldre har det är också ett mått på högerregeringens nyliberala experimentlusta att riva ner den gemensamma välfärden. Precis som när det gäller våra små barn, så känns den nya ojämlikheten allra tyngt när vi ser den i utsattheten hos många av våra äldre släktingar och vänner.

När promenader dras in, när mormor inte kan få hjälp att sätta på sig finkoftan inför besöket, när farfar inte får hjälp att dricka kaffet och när ingen har borstat tänderna på din barndomsvän som har drabbats av Alzheimers, då syns det tydligt att marknaden slagit sig in även i äldreomsorgen. Kommunerna höjer timavgifterna för hemtjänsten och det har gått så långt att fattiga pensionärer till och med får avstå från den hjälp de har rätt till. Äldre personer med goda inkomster kan samtidigt köpa tjänster på den privata marknaden med skatteavdrag.

För Vänsterpartiet är detta oacceptabelt. För oss har alla äldre rätt till en värdig ålderdom, med värdiga villkor. Det är helt fel att plånboken ska avgöra vilken hjälp du får när du blir äldre. Vi vill därför införa ett tak på 100 kronor per timme för hemtjänst. Timavgiften för hemtjänst ska vara låg så att alla kan ha råd med den hjälp de har fått beviljad. Äldre vill bo bra, precis som vi alla vill. För många med små pensioner är valmöjligheterna begränsade på dagens bostadsmarknad. De har varken råd med en bostadsrätt eller höga hyror i senior- eller trygghetsboenden. Vi föreslår ett investeringsstöd för att kunna bygga fler moderna och tillgängliga hyresrätter med rimliga hyror. Där marknaden misslyckas måste politiken ta ansvar.

Hiss är också av stor betydelse för äldres möjligheter att bo kvar hemma. Dessvärre är hissinstallation också väldigt kostsamt. Därför behövs ett hissbidrag. Oro och otrygghet är inte längre ett skäl för att bevilja vård- och omsorgsboende, utan i många fall krävs en demensdiagnos för att få en plats. Väntetiderna för att få en plats är alltför långa. Kommunerna måste kunna erbjuda fler platser på vård- och omsorgsboenden och med våra ökade anslag till kommuner och landsting får de bättre möjlighet att prioritera det.

Kunnig och kompetent personal bär idag upp äldreomsorgen trots bristen på resurser. I dag saknar dock runt 20 procent av dem som arbetar på äldreboenden rätt gymnasieutbildning, det vill säga omvårdnadsprogrammet, och inom hemtjänsten är motsvarande andel 25 procent. Vi vill därför göra en långsiktig 10-årig kompetenssatsning för personalen inom äldreomsorgen.

Vi ger även kommunerna de ekonomiska möjligheterna att ta in ersättare istället för dem som utbildar sig genom utbildningsvikariat. Andra satsningar som kan bidra till en trygg och bra ålderdom för många fler än idag är: att utveckla arbetssätt för att fler äldre ska få omsorg på sitt eget modersmål; att förbättra stödet för äldre döva och dövblinda; att förbättra äldres tandhälsa med regelbundna munhälsosamtal med tandläkare eller tandhygienist samt att ge Folktandvården samma ansvar för äldres tandvård som för barn och ungdomar.

Alliansregeringens ambition när det gäller äldrevården är uppenbar: efter rivningsraseri och avregleringar skapas ett tomrum som öppnar upp för marknaden att kliva in. De äldre som kan betala ska köpa privata tjänster, de andra lämnas därhän. Vänsterpartiet kommer aldrig att stillatigande se vad som sker med svensk äldrevård. I vårt Sverige återskapar vi inte fattighuset i Lönneberga, utan vi skapar värdiga villkor för alla äldre.

De ska behandlas med omtanke, solidaritet och medmänsklighet.

Ulla Andersson (V)