Debatt

Övertyga genom att ta ställning

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattskolan del 15 – om objektivitet

Objektivitet är tråkigt. Dessutom osmart.

Det är alltid roligare att läsa en skribent som tycker något, som har en attityd till sitt ämne, även om vi inte håller med. Det vackraste beröm en debattör kan få är antagligen: ”Jag läser honom ogärna, men alltid.”

Om ingen läser har man faktiskt ingen chans att övertyga, hur hovsam och objektiv man än låtsats vara.

Det här är ett mycket svenskt problem. Vi har dels ett ont arv av försonlighet att dras med. Dels lider vårt akademiska liv av objektivitetsterror.

Ingen egentlig debatt förekommer vid disputationer och dylikt. Man låtsas enig offentligt och sticker sedan kniven i konkurrenten bakom lyckta dörrar.

Saklighet och faktakoll är något annat. Men när man väl har försäkrat sig om ett antal dräpande hårdfakta bör man utnyttja dem så skoningslöst som möjligt.

Vi luras också av dagens politiska spel, där alla åsikter försvunnit och samvetslösa opportunister blir valda på trevlighet. Men det är faktiskt en annan sak.

Göran Persson regerar genom utslätning. Men han kan inte övertyga någon i sakfrågor – om euron, EU-konstitutionen eller dylikt. Som debattör är det däremot din plikt att göra det.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt