ÅSIKT

Replik: Inkomstfördelningen i Sverige är jämn

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

I takt med att den svenska ekonomin utvecklas allt starkare blir det än svårare att i Sverige propagera för ett systemskifte. Men trots det är den nyliberala idén – att de som har det dåligt skall få det ännu sämre, och de som har det bra skall få det ännu bättre – fortfarande grundläggande hos den svenska högern.

Därför försöker man nu misskreditera den svenska modellen utifrån. Genom tankesmedjan Open Europe – betald av det brittiska näringslivet – ger sig Timbro på den svenska modellen.

I ett inlägg på Aftonbladet den 26 april jämför han Sverige med Nordkorea. Och hänvisar till en rapport där Sverige pekas ut som ett land med utbredd fattigdom.

Fakta pekar i en annan riktning. Visst finns det fortfarande för stora klyftor i Sverige, men undersökning efter undersökning visar att inkomstfördelningen i Sverige är mycket jämn och att andelen hushåll med låga inkomster är mycket liten. Speciellt i en internationell jämförelse.

Enligt OECD har i Sverige 5,3 procent av alla personer inkomster under halva medianinkomsten. Motsvarande siffra för USA är 17,1 procent. Andelen barn som bor i fattiga hushåll är i Sverige 3,6 procent. I USA är det 21,7 procent. Och så vidare.

Oavsett vad fakta visar kommer den svenska högern att fortsätta att argumentera för kraftigt sänkta skatter, försämrade ersättningssystem och slopad arbetsrätt. Sådana försämringar kommer en socialdemokratisk regering aldrig att acceptera.

Pär Nuder (finansminister S)