ÅSIKT

Därför flyttar jag på Linna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP): Arbetet mot diskriminering behöver en nystart

Foto: BJÖRN LINDGREN
Erik Ullenhag.

Ett effektivt arbete mot diskriminering är centralt för att sträva mot ett samhälle där alla människor bedöms som individer och inte efter vilken grupp de tillhör. Det har därför varit bekymmersamt att Diskrimineringsombudsmannen (DO) under den senaste tiden präglats av långa handläggningstider och andra problem på myndigheten. Fokus har hamnat på vad som inte fungerar hos DO istället för på det viktiga arbetet mot diskriminering. För att komma tillrätta med problemen på myndigheten kommer en ny chef att tillsättas samtidigt som verksamheten på myndigheten under de närmaste månaderna kommer att genomlysas. Arbetet mot diskriminering får därmed en nystart.

Det är uppenbart att det förekommer diskriminering ute i samhället. Kvinnor tjänar mindre än män och har fortfarande svårare att nå toppositioner. Jobbansökningar från personer med utländskt klingande namn riskerar att hamna i papperskorgen och en vanlig fredagskväll drabbas människor med utländskt utseende av fördomar när de inte släpps in på krogen. Kompetensen hos personer med funktionsnedsättningar tas inte tillvara och det är fortfarande svårt för många att vara öppna med sin sexuella läggning.

För att motverka diskrimineringen och främja ett samhälle där alla bedöms och behandlas som individer krävs ett aktivt arbete för att förebygga diskriminering. Det krävs en kritisk och sakkunnig granskning av arbetsliv, utbildningar och andra samhällsområden för att synliggöra de största bristerna. Och det krävs ett juridiskt stöd för dem som blir utsatta för diskriminering, eftersom de ofta befinner sig i ett underläge.

Allt detta är uppgifter för Diskrimineringsombudsmannen. En välfungerande DO är därför central i strävan efter ett samhälle utan diskriminering. Tyvärr har dock inte DO fungerat tillräckligt bra, varför regeringen har gjort bedömningen att myndigheten behöver en ny chef.

Samtidigt löser självklart inte ett ledningsbyte alla problem. Därför kommer jag nu ta ett större grepp om myndigheten. Under de månader som det tar att rekrytera en efterträdare i en öppen process ska myndigheten genomlysas och om det visar sig nödvändigt också få nya instruktioner och en förändrad organisation. En ny chef för Diskrimineringsombudsmannen ska få starta med så goda förutsättningar som möjligt för att kunna driva det viktiga arbetet framåt.

Den sammanslagning som skedde för ett par år sedan var en viktig åtgärd för att effektivisera arbetet mot diskriminering. Uppdelningen i JämO, DO, HO och HomO innebar att det saknades en helhetssyn på diskrimineringen i samhället. En större organisation innebär en större tyngd i förhållande till arbetsgivare och andra. En sammanhållen organisation kan ge bättre hjälp i individärenden. Det illustreras väl av ett av de första domsluten utifrån den nya lagen, där domstolen ansåg att en 62-årig kvinna hade blivit diskriminerad utifrån både ålder och kön.

Den nya sammanhållna diskrimineringslagstiftningen har fått ett stort genomslag. Fler personer har fått upprättelse med hjälp av DO. Ärendena slutar ofta i förlikning, vilket ibland har missuppfattats som en brist i systemet eller som att DO sällan lyckas med ärendena. Men faktum är att för den enskilde kan en förlikning innebära upprättelse utan att han eller hon behöver gå igenom en påfrestande rättslig process.

Kampen mot diskriminering är central för jämställdhet, för integration, för minoriteter, för personer med funktionshinder och för att alla öppet ska kunna visa vem de älskar. Kort sagt, för ett samhälle där alla människor bedöms som individer. Jag vill att den kampen ska drivas med bästa möjliga förutsättningar. Jag har därför stora förhoppningar på myndigheten DO, oavsett vem som blir nästa person att bära titeln.

Erik Ullenhag

ARTIKELN HANDLAR OM

Samhälle