Kvinnor kysser ömt – män stöter hårt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sociolog: Kvällstidningarnas sexspalter befäster gamla ideal

Sex är så mycket mer än penetration, skriver debattören och ger sexspalterna underkänt.
Sex är så mycket mer än penetration, skriver debattören och ger sexspalterna underkänt.

Man skulle kunna tro att förekomsten av sexrådgivning i våra kvällstidningar tyder på att Sverige är ett jämställt, frigjort och modernt land. Råden som ryms i tidningarna ter sig dock ofta antika, den sexrådgivning jag analyserat är full av normativa föreställningar om kön, genus och sexualitet. Kvinnors lust kopplas till reproduktion, mäns till drifter. Vidare är kvinnor känsliga, män oförstående, kvinnor kysser försiktigt, män stöter hårt, kvinnor är trygghetskrävande, män starka, kvinnor är rena och torra, män sprutar.

En likhet framträder dock tydligt – alla är heterosexuella.

Frånvaron av manlig homosexualitet är nästan hundraprocentig. Ett lesbiskt alibi skildras i undantagsfall, men då i samband med heterosexuella män: ”Sen sa han att han inte brydde sig och att jag gärna fick hångla med en annan tjej om jag ville [...]Att han till och med blev tänd av det” (Expressen).

Biologiska förklaringsgrunder kan vara kraftfulla och ge en illusion av något förutbestämt. Men också kön förändras. Aristoteles såg kvinnor och mäns kroppar som lika, med in- eller utåtvända könsorgan. Dagens syn, två olika kroppar med olika funktioner och behov, uppkom på 1700-talet. Kön, genus och skillnader skapades genom fokus på moderskap, reproduktion och hotbilder om homosexualitet. Vetenskapens klassificering och kategorisering skapade ”normalt” och ”avvikande” beteende. Det som ses som biologiska och naturliga skillnader i dag existerade alltså inte för några hundra år sedan och tvärtom. Att se kroppen som naturlig och ursprunglig förefaller paradoxalt.

Varför är det viktigt att framställa män och kvinnor som olika, eller ännu hellre, som varandras motsatser? Detta gäller inte bara den fysiska, biologiska kroppen, utan även det vi gör och säger. Att behöva trygghet eller att känna sig pressad i en sexuell relation är inte i sig ett uttryck för kön. Det är egenskaper vi lärt oss sammankoppla med att vara kvinna. Kvällstidningarna hjälper oss att bevara detta, som utan tvivel leder till identitetskriser hos läsarna. Samtidigt får vi varje vecka höra att mäns sexualitet styrs av instinkt och drifter och att de därför oftare är otrogna. Då är det inte konstigt att vi börjar agera efter dessa förutsättningar.

Att människor är olika är inte samma sak som att gruppen kvinnor skiljer sig från gruppen män, eller att män styrs av drifter medan kvinnor går i gång på trygghet. Eller att de över huvud taget dras till varandra. Osynliggörandet av homosexualitet i sexrådgivningen i våra kvällstidningar är inte bara pinsamt, det är en rent ut sagt homofobisk hållning.

Förutom fixeringen vid att män och kvinnor är vitt skilda sexuella varelser samt osynliggörandet av homosexualitet, finns det ett enormt penetrationsfokus . ”Han penetrerar, alltså för in sin penis i slidan” (Aftonbladet). Penetrationssex framhäver inte bara heterosexualitet utan det osynliggör även homosexualitet (penetration är givetvis inte endast förbehållet heterorelationer men i rådgivningen verkar man nästan tro det). De som upplever penetrationsproblem får råd att ”söka läkarvård eller att använda en lugn teknik då man sakta tänjer ut slidväggarna, med mycket glidmedel så bör det kunna gå, i alla fall delvis” (Expressen). Hett? Nja. Alternativen lyser med sin frånvaro, det är olyckligt att oralsex negligeras i så stor utsträckning.

”Många killar börjar automatiskt stöta djupt och kraftfullt [...] de flesta tjejer blir upphetsade av långsamma, grundare stötar” (Aftonbladet).

Det paradoxala är att kvinnor och män framställs som så olika att heteroidealet, där mäns lust är kopplad till drifter medan kvinnans är kopplad till trygghet och reproduktion borde rasa samman.

Det måste vara krångligt att upprätthålla könsåtskilda sexpreferenser samtidigt som en obligatorisk heterosexualitet eftersom det i praktiken skulle innebära att kvinnor och män föredrar så olika saker att de inte vill ha sex med varandra. Men i ett samhälle där könsskillnader och heterosexualitet ges så stor betydelse finns det få alternativ. Det är dags nu. Tidningarnas redaktörer bör ta med sig detta på vägen:

Varför är det viktigt att framställa män och kvinnor som olika?

Ta inte för givet vilket kön läsaren eller dess partner identifierar sig med. Använd ”han/hon” eller ännu hellre ”partner”.

Inkludera alternativa bilder som till exempel skildrar homosexuellt sex.

Sex förutsätter inte nödvändigtvis penetration.

Katarina Winter

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN