Debatt

Far och flyg - för de fattigas skull

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattörerna: Alla gynnas av turism – även de som har allra minst

När meteorologerna spår regn och rusk är det många svenskar som funderar på en resa till solen och värmen. Men i Sverige är detta en dröm många blir upprörda över. Kritiker på landets kultursidor hävdar hårdnackat att turism är dåligt. Argumenten är flera: turisterna bidrar inte i tillräckligt hög utsträckning till de lokala ekonomierna och flygets utsläpp förstör miljön. Särskilt så kallade all inclusive-resor möter hårt motstånd. Turister som gömmer sig bakom hotellets murar och i princip aldrig lämnar området, njuter av det goda klimatet, men bara marginellt bidrar till den lokala ekonomin.
 

Men kritikerna har fel. I rapporten ”En flygande start – så gör turism fattiga länder rikare” som vi har skrivit på uppdrag av Timbro och som i dag presenteras, granskar vi turismkritikernas argument. Det visar sig att turismens belackare på punkt efter punkt antingen räknar fel eller drar förhastade slutsatser. De positiva effekterna av att människor reser och besöker andra länder, inte minst gryende utvecklingsländer, är nämligen slående.
 

Flera studier visar hur turismen har gjort det möjligt för tidigare fattiga länder som Spanien att växa till dagens nivåer. Turkiet och Egypten har upplevt stora tillväxtökningar sedan de började utveckla sin turistsektor. En anställd inom turistbranschen i Egypten tjänar med svenska mått mätt inte några större summor, men alternativen är så mycket sämre att de ändå tillhör den tredjedel av befolkningen som har högst inkomster i landet.

Forskningsresultaten är tydliga. Turism skapar tillväxt, ger utvecklingsländer nya resurser och hjälper fattiga människor att skapa sig en ny framtid för sig själva och sina familjer.
 

Denna insikt delas dessutom av en majoritet av svenska folket. Enligt en färsk undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av Timbro svarar nio av tio att turism är bra för fattiga länders utveckling.

Kritikerna skjuter också gärna in sig på flygplanens utsläpp. Det är visserligen sant att flygandet orsakar koldioxidutsläpp. Men flygets totala bidrag till de globala utsläppen är begränsat. Flyget står bara för två-tre procent av de globala utsläppen. Flyget har dessutom effektiviserats rejält under årens lopp och utsläppen är i dag ungefär en tredjedel av de nivåer som rådde på 1970-talet.
 

Mer kan och bör givetvis göras. Med till exempel ett ökat samarbete mellan flygplatser i olika länder skulle landningen kunna planeras redan vid start. Då skulle det bli möjligt att glidflyga den sista sträckan vilket skulle sänka bränsleförbrukningen markant.
 

Att alla intäkterna från en charterresa inte hamnar i värdlandet borde inte heller vara uppseendeväckande eller kontroversiellt. Delar av intäkterna från en bil som tillverkas i Sverige går till underleverantörer i andra länder. Turism fungerar på precis samma sätt. Trots det fortsätter organisationer som ”Schyst Resande” att beskriva detta som exploatering. Genom sitt arbete förstärker ”Schyst Resande” myten om att handel och utbyte inte bidrar till att minska fattigdom.
 

Dagens kritik mot turismen är i flera avseenden ett eko av de argument som framfördes mot frihandel i början av 2000-talet. Och på samma sätt som kritikerna hade fel för tio år sedan, har de fel i dag.

Så till alla er som funderar på att köpa en resa till solen – gör det! Turism bidrar inte enbart till att skapa nya möten mellan människor och kulturer. Turismens tillväxtfrämjande effekter hjälper också fattiga länder att utvecklas.

Anders Gustafsson

Lena Lindvall

-

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt