ÅSIKT

Erik Fichtelius: Våga prata om det

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

I dag får alla landets rektorer en sexfilm på posten. UR:s vd Erik Fichtelius och Lena Lennerhed, RFSU, menar att svenska ungdomar behöver bättre och mer modern sexundervisning – och skickar animerade ”Sex på kartan”:

1 av 3 | Foto: Eksjö animation/UR/RFSU
Abdu och Melody tar de första trevande stegen mot sexdebut i sexualkunskapsfilmen "Sex på kartan".

Öppna lådan!

I dag får landets alla rektorer en låda med posten. Avsändare är RFSU och UR. I lådan finns ett paket med förslag på material att använda i sex- och samlevnadsundervisningen, bland annat ett utdrag ur filmen ”Sex på kartan”. Paketet kan komma till nytta, eftersom vi vet att bara sex procent av landets blivande lärare år 2004 fick någon som helst undervisning i sex och samlevnad innan de lämnade lärarutbildningen.

Det är rektors ansvar att se till att lärarna har så goda kunskaper i sex och samlevnad att alla elever på skolan får en bra och allsidig sexualundervisning. För att göra det lättare för landets rektorer, och för att bidra till att sexualundervisningen blir bättre, gör nu RFSU och UR en särskild satsning. Tillsammans har vi producerat en animerad sexualkunskapsfilm, ”Sex på kartan”, som bygger på ungdomars egna frågor. Filmen visas i kväll i SVT1.

I filmen får vi möta fem elever: Abdu, Melody, Kim, Hanna och William. I stället för extramatte undervisas de i sexualkunskap. Fakta om könsorganen, slidkransen, om det gör ont, sexuella handlingar, sexuellt samspel är något av det som tas upp.

Det är 25 år sedan en film av detta slag gjordes. Mycket har hänt sedan dess. ”Sex på kartan” tar upp många av de frågor unga har i dag. Filmen hjälper också till att få igång samtal i klassrummet – något som vi vet att både elever och lärare vill ha. Vi vet också att lärare behöver rena faktakunskaper om sexualitet liksom ökad kunskap om genusfrågor, om sexuella läggningar och så vidare.

Strax före jul kunde vi på nätet följa #prataomdet på Twitter. Inläggen handlade om gråzonerna i sexuella möten men också om övergrepp som människor känt skam över eller inte vågat prata om. Prata om det är precis vad sex- och samlevnadsundervisningen handlar om.

Att prata om sexualitet hjälper unga att veta var deras egna – och andras – gränser går, men också att hitta lusten och få möjlighet att njuta av sin sexualitet. Att få tillgång till information och kunskap är en rättighets- och demokratifråga. Filmen från oss är ett bidrag till detta.

Men det är inte bara RFSU och UR som tycker att sexualkunskap är viktigt. Flera studier visar att skolan har en central roll för att ge unga kunskaper och möjlighet att diskutera värderingar kring sexualitet och relationer. En forskningssammanställning från Socialstyrelsen 2007, ”Ungdomars sexuella hälsa”, visar just detta.

Även FN:s särskilda rapportör för utbildning, Vernor Muñoz, uppmärksammade förra året betydelsen av att unga får sexualundervisning av bra kvalitet. I oktober 2010 presenterade han en rapport om ungas rätt till sexualundervisning. Där påpekar han att information är en mänsklig rättighet.

Det är också viktigt att den som undervisar i sex och samlevnad inte känner sig osäker utan vågar beröra olika teman inom sexualiteten. Forskningen visar att effektiv sex- och samlevnadsundervisning måste vara teoretiskt och vetenskapligt grundad. Det är den inte alltid i dag. Undervisningen behöver professionaliseras, både för elevernas och för lärarnas skull . Filmen ”Sex på kartan” kan användas för just detta.

Skolverket kunde, i sin granskning av sexualundervisningen för några år sen, se att de skolor där rektor tar ett större ansvar har sex- och samlevnadsundervisningen en högre kvalitet. Där var den också mer likvärdig för alla elever på skolan.

Så nu uppmanar vi landets rektorer: Öppna lådan och ge era lärare en möjlighet att undervisa sina elever i sex och samlevnad på ett tryggt, öppet och bejakande vis.

Det vinner vi alla på.

Erik Fichtelius

vd UR

Lena Lennerhed

ordförande RFSU, professor i idéhistoria