”Skam att inte låta Ganna få stanna”

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kristdemokraterna: Inhumant att demenssjuk inte får återförenas med sina släktingar

I alla skeden av livet när vi är som mest utsatta, mest sårbara och mest behövande är också vårt behov av familjen som allra störst. Familjen har bättre förutsättningar än någon annan att ge den förbehållslösa kärlek, omsorg, närhet och ömhet som vi då behöver. Gammal som ung.

Med kristdemokrater i regeringen leder den insikten till konkreta förslag. I den budget som överlämnades till riksdagen den 20 september föreslås en parboendegaranti så att äldre par som lever gemensamt inte ska behöva skiljas åt i livets slutfas även om den ena parten har ett större vårdbehov.

Tyvärr har det fram till nu varit så. Att vi skilt makar åt när de kommit till en fas i livet då de behöver varandra som allra mest. Den som drabbas av ålderns krämpor måste kunna välja att ha sin make/maka vid sin sida. De som lovat varandra evig trohet ska inte kommunen kunna skilja åt. Att regeringen nu inrättar en parboendegaranti är ett viktigt steg mot familjens upprättelse. Men det finns fler steg att ta.

I veckan som gick har vi kunnat följa berättelsen om hjärtsjuka Eva 96 år som efter makens bortgång väljer att lämna Sverige för att flytta till sin son i Thailand. Ett modigt beslut som väckt beundran. Samtidigt har vi också kunnat läsa om demenssjuka Ganna som efter sin makes bortgång tog samma beslut, att lämna sitt hemland för att de sista åren av sitt liv få finnas nära sina barn och barnbarn.

Den stora skillnaden är att Ganna inte valt att flytta från utan till Sverige och att Ganna inte är välkommen. Den 4 oktober förväntas hon sitta på ett plan tillbaka till det land där ingen anhörig längre finns. Tillbaka för att dö i ensamhet.

Orsaken är den svenska migrationspolitiken. Den Socialdemokratiska regeringen ändrade 1996 definitionen av anhörig så att det numera inte är möjligt att ge uppehållstillstånd i Sverige för en anhörig som inte ingått i samma hushållsgemenskap de senaste två åren. Kristdemokraterna motsatte sig förändringen redan då. Att tydligt reglera vilka som omfattas i anhörigbereppet och som ska kunna få uppehållstillstånd på grund av anknytning är i sig inget konstigt. Det behöver inte regleringen om hushållsgemenskap som sådan heller vara. Men att inte ge möjlighet att komma hit för en person vars samtliga nära släktingar är bosatta i Sverige är inhumant.

Det är hög tid att vi återinför den reglering om sista-länken som Socialdemokraterna plockade bort. Med glädje och uppmuntran vinkade vi av Eva när hon satte sig på planet mot Thailand. Med sorg och skam ska vi sänka våra huvuden när Ganna skickas på sin resa mot ensamheten.

Emma Henriksson

Riksdagsledamot och migrationspolitisk talesperson

Kristdemokraterna

Publicerad: