V:s arbetslinje leder till ökad arbetslöshet

Av: Aftonbladet

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Arbetsmarknadspolitik

Sjöstedt och Brink har svårt att hålla sig till verkligheten. Trots en svår ekonomisk kris har sysselsättningen ökat med mer är 200 000 personer mellan september 2006 och september 2012. Detta beskriver V som ett misslyckande med jobben och lanserar en helt ”egen” arbetslinje som i själva verket innebär chockhöjda skatter på jobb och företagande kombinerat med ­betydligt höjda utgifter för a-kassan. De allra flesta inser nog att detta snarare leder till en kraftigt ökad arbetslöshet.

Det är korrekt att vår ståndpunkt fortsatt är att alla jobb ­behövs och det är förvånansvärt att Sjöstedt och Brink i stället väljer att nedvärdera vissa människors arbetsinsatser. När V för resonemang om ”dåliga jobb” är det rimligt att man också specifikt förklarar vilka människors arbetsinsatser det är som är dåliga och mindre värda.

Alliansens politik har minskat det samlade utanförskapet med omkring 200 000 personer, men mer måste göras. För att förhindra att människor fastnar i utanförskap måste politikens fokus ligga på att hjälpa människor in i – inte ut ifrån – arbetsmarknaden. Därför gör vi nu tillsammans med de övriga allianspartierna viktiga framtidsinvesteringar för fler jobb i bland annat infrastruktur, forskning och inno­vation och förbättrade villkor för landets företag. Samtidigt stärker vi våra insatser för att sänka trösklarna och skapa ännu fler vägar in på arbetsmarknaden, inte minst för unga.

Elisabeth Svantesson, (M)

Ordförande riksdagens arbetsmarknadsutskott

Publicerad: