ÅSIKT

Replik: Den svenska nolltoleransen har inte lyckats

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Riedl borde ta del av internationell forskning istället för att hänge sig åt grundlös moralism och populism.

Nolltoleransen fungerar allt sämre för Sverige och överges i omvärlden till förmån för modeller byggda på skademinimering och humanism. Vi hoppas att politiska företrädare som Edward Riedl (M) tar del av de internationella forskningsrön som finns istället för att hänge sig åt grundlös moralism och populism.

Som bekant har Norges folkhälsominister nyligen föreslagit att man ska tillåta rökheroin som en del i behandlingen av heroinmissbrukare. Detta för att minska skadorna för norska missbrukare. Att oroa sig för läckage är helt onödigt då ytterst få patienter i heroinprogram får ta med sig preparat utanför kliniken. Vi ställer oss därför frågande till hur Riedl kan tolka det här som någon form av “legalisering". Vi ställer oss också tveksamma till att lägga sig i Norges rätt att själva styra sin missbruksvård.

Sprututbytesprogram och substitutionsbehandlingar är erkänt fungerande behandlingsformer. FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott (UNODC), International Centre for Drug Policy och 127 nationella Röda Korset-organisationerär alla aktörer som länge har påpekat vikten av skademinimering och vetenskap för att hjälpa narkotikamissbrukare. Genom att osakligt sammanblanda de legaliseringinitiativ som förekommer i omvärlden med human och vetenskaplig sjukvård så svartmålar Reidl Norges försök att komma till rätta med ett allvarligt samhällsproblem och tillika hjälpa en extremt utsatt grupp.

Reidl hävdar även att den svenska nolltoleransen skulle vara lyckad. Det är verkligen en sanning med modifikation. De senaste åren har dödstalen för svenska narkotikamissbrukare varit dubbelt så höga som genomsnittet inom EU. Länder som arbetat aktivt med skademinimering, exempelvis Nederländerna och Schweiz, har mycket lägre dödstal per capita.

Ökningen av substitutionsbehandling och sprututbytesprogram här i Sverige är ett resultat av att många politiker har börjat sätta medmänsklighet och vetenskap i främsta rummet. Vi menar inte att Sverige nödvändigtvis skall följa Norges exempel men missbruksvården måste förbättras och Missbruksutredningen måste implementeras. Vi hoppas att även Reidl omprövar sin ståndpunkt.

Rickard Nordin (C)

Ledamot i Socialutskottet och riksdagsledamot för Centerpartiet

Berne Stålenkrantz

Ordförande Svenska Brukarföreningen

Mikael Jämtsved (MP)

Gruppledare Miljöpartiet Järfälla

Arvin Yarollahi (MP)

Läkare, medlem Miljöpartiet Trollhättan

Alfred Askeljung (C)

Liberal debattör, aktiv inom Stockholmscentern