Debatt

ABF Stockholm: Vi har inte varit tillräckligt uppmärksamma

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Replik

ABF Stockholm har de senaste två åren haft ett trettiotal föreläsningar, seminarier och studiecirklar om den arabiska våren och
enbart i år ett dussin som rör inbördeskriget i Syrien. I samtliga fall har det varit med stöd, öppet eller underförstått, till upproren mot våldsregimerna inklusive den i Syrien.

Vi har i det aktuella fallet inte varit tillräckligt uppmärksamma på vad föreningen Syriensolidaritet står för och kommer att uppmana arrangören av seminariet att dra sig ur Socialistiskt Forum då vi, ABF
Stockholm, inte vill ha något att göra med uppenbarligen öppna anhängare till den hänsynslösa diktaturregimen i Damaskus.

För ABF Stockholm
Göran Eriksson
Studieombudsman

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt