ÅSIKT

Åtgärdspaketet måste stoppas!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Amnesty: Därför kräver vi att regeringen backar om flyktingpolitiken

Foto: MAGNUS WENNMAN
Åsa Romson och Stefan Löfven under presskonferensen då de nya förslagen presenterades.
Anna Lindenfors och Madelaine Seidlitz, Amnesty.

DEBATT. Regeringens förslag innebär en helt ny och mycket restriktiv flyktingpolitik. I vissa delar balanserar man nu på gränsen till vad som är juridiskt möjligt. Vi uppmanar nu alla människor i Sverige att tillsammans med oss kräva att åtgärderna inte genomförs. Nedan är några av skälen.

Inför inte tillfälliga uppehållstillstånd

De människor som som söker asyl i Sverige och beviljas skydd kommer i hög utsträckning från Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia och Eritrea. Sannolikheten att dessa länder inom något eller några år inte länge skulle befinna sig i väpnad konflikt eller ha en repressiv regim är minimal, liksom att något att dessa länder inom några år skulle vara en rättsstat.

Att bevilja människor som söker asyl tillfälliga uppehållstillstånd är kontraproduktivt och försvårar möjligheterna till integration. Om du lever i ovisshet om var du ska leva ditt framtida liv är det svårt att fokusera på att lära dig ett nytt språk, planera för studier eller söka arbete. Det kommer också innebära svårigheter för bland andra arbetsförmedlingen och skolor.

Migrationsverket kommer få ett stort extra arbete med att ompröva tillfälliga uppehållstillstånd och med att hitta system för att snabbt och rättssäkert implementera en ny lag.

Behåll rätten till familjeåterförening

För en människa som flyr krig och som ofta beviljas skydd som så kallad alternativ skyddsbehövande, ska det enligt regeringens förslag inte finnas en rätt till familjeåterförening. Detta gäller bland andra majoriteten av sökande från Syrien. Konsekvenserna skulle bli oerhörda för både de människor som har lyckats fly hit, och för de anhöriga som finns kvar i farliga och hotfulla situationer. Oron för nära och kära kommer att finnas som ett raster och försvårar en integration. De som kommer att drabbas allra mest av svårigheten till familjeåterförening och av tillfälliga uppehållstillstånd är barnen. 

För en person som lider av trauma på grund av övergrepp och krigsupplevelser går det ibland inte ens att genomföra den behandling som behövs på grund av att oron överskuggar allt annat. Det gäller både oron vid tillfälliga uppehållstillstånd och när möjligheten till familjeåterförening inte finns.

Regering föreslår att rätten till familjeåterförening enbart ska gälla kärnfamiljen. Det kommer innebära att HBTQ-personer fråntas rätten till familjeåterförening eftersom det i de allra flesta länder som människor flyr från inte är tillåtet eller möjligt att gifta sig. Detta är diskriminerande.

Att bevilja enbart tillfälligt uppehållstillstånd för ett ensamkommande barn strider mot andemeningen i FN:s Barnkonvention.

Det finns flera åtgärder i förslaget men bara av dessa som vi nu räknat upp kan vi konstatera att konsekvensen av ett genomförande är så pass allvarliga att det inte bör ske.

Amnesty International är mycket oroad över utvecklingen. Att införa åtgärder som innebär att Sverige lägger sig på den absoluta miniminivån i vad som är tillåtet i EU-rätten skulle få mycket stora konsekvenser inte bara för människor på flykt på väg till Sverige, utan i hela EU. Vi förstår delvis dilemmat som Sverige just nu står inför, men vet också att det finns olika uppfattningar om vad som är möjligt och vilken kapacitet vi har. Problemen med vissa av EU:s medlemsländers bristande vilja och agerande måste lösas på en en EU nivå. 

Vi kommer begära att regeringen inte fattar beslut om de presenterade åtgärderna. Vi kommer vädja till riksdagsledamöterna att rösta mot ett framtida lagförslag om ett införande av åtgärderna, om det blir aktuellt. Vi uppmanar alla de som delar vår oro och kritik att göra likadant.

Anna Lindenfors

Generalsekreterare svenska sektionen Amnesty International

Madelaine Seidlitz

Jurist, ansvarig för flykting- och migration svenska sektionen Amnesty International