ÅSIKT

Kvinnor i våra förorter stoppas från att rösta

Debattören: Polisen måste kraftfullt visa att det inte är acceptabelt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: HENRIK MONTGOMERY
Rätten att rösta ska värnas i samhällen där rättstaten lämnat utrymme för kriminella gäng och radikala element, skriver debattören. Bilden är tagen vid ett annat sammanhang och har inget med texten att göra.
DEBATT

DEBATT. Under en presskonferens nyligen om förberedelserna inför det kommande valet i september berättade Polisen och Säpo att man sett exempel på att kvinnor förhindrats att rösta vid tidigare val i delar av landets utanförskapsområden. Även politiska meningsmotståndare har förhindrats att utöva sin medborgerliga rättighet att rösta.

Att detta har skett i de områden i landet som är mest utsatta för brottslighet, kriminella gäng och sociala spänningar är dock inte förvånande.

Under lång tid har vi sett hur rättsstaten och majoritetssamhället varit på reträtt här och hur kriminella gäng och radikala element steg för steg tagit över det maktvakuum som polis, stat och kommun lämnat efter sig.

Inte bara brottsligheten, men även hedersproblematik och patriarkala strukturer växer sig starka i samhällen där rättsstaten och majoritetssamhället gett vika.

Vi vet inte hur många kvinnor det rör sig om som förvägrats sin rätt att rösta vid tidigare val. I grunden spelar det dock ingen roll – varje exempel är ett för mycket.

Den svenska demokratin, som bygger på allas lika rättigheter och möjligheter att delta i det demokratiska arbetet, manifesteras ytterst genom allas rätt att lägga sin röst vid val. Alla försök att utmana de rättigheterna måste avvisas kraftfullt.

Järva såg vi i valrörelsen 2014 hur organisationer som Hizb ut-Tahrir delade ut flygblad i Tensta och Rinkeby och uppmanade muslimer i Sverige att bojkotta valet. De anser att demokrati strider mot islam. Genom flertalet artiklar från framträdande kvinnor, som exempelvis Nalin Pekgul, har vi också uppmärksammats på hur kvinnors rättigheter i praktiken försökts beskäras av radikala religiösa ledare. Genom reportage i program som Kalla fakta har vi sett hur killar och tjejer könsseparerats när de bussats till den religiösa friskolan Al Azhar i Vällingby.

Att de demokratiska rättigheterna utmanas just här och i andra delar av landets utanförskapsområden är därför inte förvånande.

Sverige är – och ska vara – ett land där kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Om man inte står ut med det får man söka sig till och bosätta sig i andra länder.

På Järva och i liknande områden bor många människor som flytt till Sverige just för att säkra sin rätt att leva och verka i en demokrati. Ett land med lika rättigheter oberoende av kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning. Det är rättsstatens skyldighet att säkerställa de rättigheterna.

Därför är det oerhört viktigt att Polisen nu uppmärksammar det här problemet och ökar närvaron så att var och en ska kunna känna sig säker att rösta.

Även vi som arbetar och verkar politiskt i de här områdena har ett särskilt ansvar. Vi får inte vara naiva utan vi måste se och aktivt motarbeta de krafter som utmanar demokratin. Det handlar om att inte ge stöd till organisationer, samfund eller sammanslutningar som upplåter en plattform åt religiös radikalism eller antidemokratiska värderingar. Att göra samhällsintroduktionen till nyanlända till en obligatorisk kurs med fokus på svenska lagar, värderingar, rättigheter och skyldigheter.

Jag vill se ett val där förortens människor blir en politisk kraft att räkna med.

Framför allt vill jag se ett val där ingen kvinna förvägras sin röst på grund av påtryckningar från sin man, sin familj, en imam eller någon annan. Ett val där demokratin omfattar alla.


Ole-Jörgen Persson, vice ordförande Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Så här skriver du en debattartikel 00:33
ARTIKELN HANDLAR OM

Valet 2018

Järva