En S-regering bör skrota femte jobbskatteavdraget

Publisert:
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

S-kvinnor: Vi blåser till strid mot den moderata skattesänkarpolitiken

Carina Ohlsson och Lena Sommestad.

När det gäller jämställdhet hör Sverige till de mest framgångsrika länderna i världen. Sverige är också ett av de länder som har högst skattekvot.

Det här sambandet är förstås ingen slump.

Kvinnor tar större ansvar för samhällets obetalda arbete än män. En generös, generell välfärdspolitik, finansierad med skatt, ger kvinnor i alla samhällsklasser en chans till jobb och självständighet. 

För den majoritet kvinnor som jobbar i offentlig sektor är skattepolitiken än mer betydelsefull. Skatt behövs för att säkra goda löner och arbetsvillkor. Ju högre vi prioriterar den gemensamma välfärden, desto bättre villkor kan vi ge våra lärare och förskollärare, våra bibliotekarier, vårdbiträden och socialarbetare.

Men vad händer i dag med den jämställda, svenska skatte- och välfärdsmodellen?

Den håller på att rämna, under trycket av en kvinnofientlig borgerlig skattesänkarpolitik. Och ännu är det inte slut. Fredrik Reinfeldt gav förra helgen besked om sitt vägval för Sverige. Det blir fortsatt sänkta skatter. Ett femte jobbskatteavdrag ska nu följa på det fjärde.

För Sveriges kvinnor står mycket på spel.

Ett första problem handlar om att sänkt skatt sätter press på välfärdens finansiering. Det sker i ett läge när välfärdskrisen redan är uppenbar. Utan tillräcklig välfärdsservice hotas många kvinnors livskvalitet, liksom chansen till en egen, rimlig försörjning. Var finns Moderaternas pengar till barnomsorg på obekväm arbetstid? Pengar för att säkra rätt till heltid och en samlad arbetsdag? Pengar till fast jobb i vården och högre löner för lärare?

Ett andra problem är att Moderaterna än en gång väljer att sänka skatten bara för dem som har jobb. Mest orättfärdigt drabbas de som har ett stort omsorgsansvar men ingen inkomst från lön. Det gäller ensamstående föräldrar som är sjukskrivna, föräldralediga eller arbetslösa. De flesta är kvinnor.

Det gäller också pensionärer med låg pension som vårdar sin make eller annan anhörig. Många kvinnor har i dag så låg pension att de lever i relativ fattigdom.

Det obetalda omsorgsarbetet i hemmen liksom jobben i offentlig sektor är, som alla vet, en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Det bidrar inte bara till ekonomiskt välstånd. Det skapar också livskvalitet, social sammanhållning och en väl fungerande demokrati. 

Moderaterna gick till val år 2006 med löften om att värna den svenska modellen. Få politiska löften har svikits med en sådan skamlös nonchalans.

Låt oss blåsa till strid!

I helgen träffas socialdemokratiska kvinnor från hela landet till S-kvinnors förbundsmöte i Stockholm. Våra krav inför valet 2014 är tydliga.

Vi kräver ett stopp för den moderata skattesänkarpolitik, som systematiskt missgynnar kvinnor och nedvärderar de arbetsinsatser som görs i hemmen och i den offentliga sektorn. Socialdemokraterna bör inte i regeringsställning acceptera ett femte jobbskatteavdrag.

Vi kräver att den gemensamma välfärden prioriteras, så att kvinnor i Sverige får rimliga livsvillkor. Skattepolitiken måste utformas till stöd för stark, dynamisk och jämställd samhällsekonomi. Vi kräver ett samhälle där stora grupper välavlönade män inte tillåts att som free riders dra nytta av kvinnors lågbetalda och obetalda arbete.

Det är dags att välja sida. Det är dags att prioritera den majoritet av Sveriges hårt arbetande men lågt betalda kvinnor, som får betala priset för skattesänkningarna.

S-kvinnor är beredda. Låt oss tillsammans, kvinnor och män, kämpa för ett jämställt samhälle – ett samhälle där skatt inte bara ses som en börda på den enskilde, utan också som ett uttryck för solidaritet och ett gemensamt ansvar.

Lena Sommestad

Ordförande S-kvinnor

Carina Ohlsson

Vice ordförande S-kvinnor

Publisert: