Debatt

Särbehandla inte oss ensamstånde mammor

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Föreningen Femmis: Ge kvinnor som vill få barn genom insemination samma rättigheter

Idag presenteras ett nytt lagförslag. Det handlar om en lag som förväntas göra det möjligt för ensamstående kvinnor att försöka få barn genom assisterad befruktning med donerad sperma. Vi i föreningen Femmis välkomnar lagförslaget med stor glädje. Detta är något vi sett fram emot länge.

Femmis står för Frivilligt Ensamstående Mammor genom Insemination eller IVF och vänder sig till kvinnor som önskar få, eller fått, barn genom assisterad befruktning med donator. Våra medlemmar är vanliga kvinnor med olika bakgrund, jobb, intressen och livssituationer. Det som förenar oss är en stark barnlängtan; en längtan så stark att vi är beredda att resa utomlands och ibland även betala ansenliga summor för att få våra barn.

Ett viktigt syfte för oss är att verka för ökad acceptans och ökad jämlikhet när det gäller vårt val av familjebildning. Samhället präglas i hög grad av kärnfamiljsnormen, vilket återspeglas i bland annat fertilitetsvården, utformningen av föräldraförsäkringen och samhällets bemötande.

Det är orimligt att en kvinnas civilstånd ska avgöra vilka resurser inom sjukvården hon tillåts ta del av.

Detta gäller inte enbart assisterad befruktning, utan även föregående undersökningar, medicinering och liknande. Ensamstående kvinnor som hänvisats utomlands för att ta förberedande blodprov, ett prov som vilken vårdcentral som helst kan ta - förutsatt att du är i en parrelation. Andra får strida för missfallsutredning, något som är rutin för en kvinna i ett parförhållande. Flera missfall i följd är något som ska tas på allvar, eftersom det kan vara en indikation på andra sjukdomar.

Det är orimligt att föräldraförsäkringen innehåller luckor där familjer med en förälder missgynnas.

Föräldradagarna kan inte delas med någon annan än den andra vårdnadshavaren. Utvidgad tillfällig föräldrapenning finns till och med att barnet blir tre år, men bara i särskilda fall, som när vårdnadshavaren sjukskrivs. Bara några exempel.

Det är också orimligt att frivilligt ensamstående föräldrar bemöts annorlunda av samhället.

Ta till exempel föräldrakurser på MVC och BVC där ensamstående föräldrar osynliggörs. Eller specialträffar som anordnas för enbart ensamstående - som om den gemensamma nämnaren för mammor inte är föräldraskapet och barnet/barnen, utan civilståndet.

Det handlar även om rutiner på förskolan, och andra vardagssaker som genomsyras av den gamla, stigmatiserade synen på den ensamstående mamman. Vi måste hjälpas åt att tvätta bort den synen, och för att det ska nå individnivå behöver det förankras på samhällsnivå.

Det nya lagförslaget förväntas göra det möjligt för ensamstående kvinnor att få hjälp med assisterad befruktning i Sverige, under samma ekonomiska och medicinska förutsättningar som kvinnor som lever i ett förhållande.

Vi ser lagförslaget som en viktig milstolpe på vägen mot en jämställd fertilitetsvård och dito föräldraskap, och gläds åt den kommande förändringen.

Vi är mycket stolta över våra politiker som drivit fram den kommande lagen och hoppas på en fortsatt utveckling i samma riktning.

Vi ser stora skäl att fortsätta att arbeta med samhällets normer och värderingar. Vårt mål är ett samhälle där vår familjeform inte längre ses som avvikande eller normbrytande utan lika självklar som den traditionella kärnfamiljen – ett samhälle som välkomnar alla barn och deras familjer, oavsett hur dessa ser ut.

Där vi inte ska behöva be om lov att definieras som en familj, utan att den rätten tillhör oss också.

Bodil Lindholm

ordförande Femmis

Karin Nyberg

vice ordförande Femmis

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Familj

ÄMNEN I ARTIKELN

Familj