ÅSIKT

Jo, Moderaterna – sex är visst politik

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

RFSU: Preventivmedel och rätten till abort är i grunden politiska beslut

Folkhälsa är inte enbart frågor om kost, motion, alkohol och tobak, skriver debattören.

DEBATT. Äntligen kom beskedet att en ny befolkningsstudie om människors förhållningssätt till sin sexualitet kommer att genomföras. I samband med det väljer Moderaterna att motsätta sig studien och påstå att sex inte är en fråga om politik. Ett mycket svårbegripligt utspel, inte minst med tanke på att det gjordes under Stockholm Pride och det faktum att Moderaterna själva tidigare tillsammans med andra partier, motionerat om just detta.

Om inte sex är politik så är givetvis frågan om vad rätten till abort, preventivmedel, sexualundervisning och hbt-personers rättigheter är en fråga om? Detta är rättigheter som inte kommit av sig själv utan något många arbetat hårt för under lång tid.

När RFSU grundandes för mer än 80 år sedan var exempelvis samkönade sexuella relationer kriminaliserade, vi saknade rätten till abort och skolan saknade sexualundervisning. Det är alla sexualpolitiska sakfrågor som drivits och reglerats genom politisk påverkan och politiska beslut.

Sexualitet är även en fråga om folkhälsa och finns med som ett av folkhälsomålets elva målområden. Även detta är ett politiskt beslut. Folkhälsa är inte enbart frågor om kost, motion, alkohol och tobak. Även sexuell hälsa är en viktig del av välbefinnandet, men vi vet att vissa grupper inte har samma tillgång till det som andra. Samtidigt som folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet finns ökande hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper, vilket även gäller den sexuella hälsan.

Alla har helt enkelt inte samma möjlighet att njuta av sin kropp och sexualitet. Vi vet att den psykiska ohälsan är större bland unga hbt-personer än bland andra unga.

Människor med funktionsvariationer kan möta hinder i frågor om sin sexualitet. Ett annat exempel är att många äldre har frågor om sex men som de kanske inte vågar ställa i mötet med vården, och därmed kan leva utan sex i flera år, något som sänker det allmänna välbefinnandet. Vi vet även att många lider av ofrivillig barnlöshet i det tysta, men hur påverkar det sexlivet? Och hur påverkar faktorer som dessa det allmänna välbefinnandet och folkhälsan?

För att veta vad som främjar sexuell och reproduktiv hälsa behöver vi veta mer om människors sexualvanor. Den senaste undersökningen som gjorts i Sverige gjordes för tjugo år sedan.

Sedan dess har mycket hänt, internet har förändrat vårt sätt att träffas, vi har ett mer aktivt liv längre upp i åldrarna och synen på hbt-frågor har förändrats. Vi behöver därför ny information om hur människors praktik och välbefinnande kopplat till sexualitet ser ut idag. Genom att få svar på det kan vi skapa samhälleliga förutsättningar för hela befolkningen och sätta in rätt åtgärder. Åtgärder för att främja människors sexuella hälsa, minska oönskade graviditeter, öka jämställdhet samt minska sexuellt risktagande. En ny sexualvaneundersökning kommer att kunna ge oss svar på vilka insatser som behövs inom tillexempel social– kriminal–, och hälso– och sjukvården, områden för politiska prioriteringar och beslut. Det kräver att förebyggande och främjande insatser är effektiva är att de är baseras på kunskap och fakta, inte på tjugo år gammal kunskap, antaganden och värderingar.

RFSU har under lång tid haft gott samarbete och delat flera sexualpolitiska värderingar med företrädare för Moderaterna. Är det ett annat Nya Moderaterna som vi nu hör?

Kristina Ljungros

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.