Debatt

”Ställ krav på USA, Bildt!”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Svenska Afghanistankommittén: Tiden knapp om EU vill stoppa utvecklingen i Afghanistan

Idag samlas EU:s utrikesministrar i Stockholm under Carl Bildts ledning.

På dagordningen står Afghanistan.

Tiden är knapp om EU vill stoppa våldsutvecklingen i landet, skriver Torbjörn Pettersson, generalsekreterare, Svenska Afghanistankommittén.

Kampen om att sätta bilden av det pågående presidentvalet är intensiv både i och utanför Afghanistan. Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen är en driven politiker och insåg snabbt att det gäller att vinna kampen om folkopinionen i de truppbidragande länderna. Redan några timmar efter att första valomgången i det afghanska presidentvalet genomförts gjorde han det hårresande uttalandet att valet var ”en succé ur säkerhetssynpunkt”.

Sammanlagt genomfördes ungefär 400 attacker mot vallokaler. Hundratals personer dödades. I de södra provinserna var vallokalerna nästan tomma. Valdeltagandet uppskattas till 35 procent, jämfört med 73 procent 2004. I valet fanns ingen röstlängd och de 17 miljoner röstkort som utfärdats är sannolikt några miljoner fler än antalet väljare. Veckorna före valet kunde man för några dollar köpa röstkort i basaren.

Det vore förstås fel att vänta sig ett perfekt val, men frågan är hur lågt ribban kan läggas?

Som helhet blev valrörelsen en bekräftelse på att den militära strategin i Afghanistan havererat. Efter åtta år av både amerikanskledd krigföring och en betydande säkerhetsfrämjande militär insats under FN-mandat står talibanrörelsen starkare än den gjort sedan 2001. I dagarna har Natos militäre befälhavare i Afghanistan generalen McChrystal lämnat förslag om en ny militär strategi. Han konstaterar att den nuvarande strategin misslyckats.

Att ”det inte finns någon militär lösning på konflikten i Afghanistan” är ett mantra som upprepas av de flesta politiker och militärer både i USA och Europa. Problemet är att makthavarna inte går från ord till handling. Det senaste exemplet är Barack Obamas nya strategi. Efter många hoppfulla uttalanden blev den mest påtagliga förändringen ytterligare 21.000 soldater varav merparten sattes in i den så kallade ”Operation Svärdshugg” – ytterligare en storskalig utländsk militär operation på afghanskt territorium av den typ som under sju år visat sig totalt kontraproduktiv och vars främsta resultat är att antalet civila dödsoffer skjutit i höjden och talibanrörelsen fått lättare att rekrytera anhängare.

Frågan är om EU:s utrikesministrar idag kommer att våga bryta den onda cirkel världssamfundet hamnat i. Risken är stor att den annonserade nya militära strategin bara blir ytterligare ett varv i en neråtgående spiral där nya styrkor till enorma kostnader skickas till Afghanistan för att skydda de som redan är där. Den säkerhetsfrämjande insatsen behövs om inte Afghanistan ska störtas i inbördeskrig. Men det militära stödet måste inriktas på att stödja afghansk militär och polis. EU måste kräva att USA avbryter sin offensiva krigföring. Patrullerande av utländsk trupp är dömt att misslyckas och spelar talibanrörelsen i händerna. Utländska förband har inte kapacitet och snart inte heller någon folklig legitimitet att hålla territorium i Afghanistan.

Dagens ordförande Carl Bildt har helt riktigt betonat att det är genom den politiska dialogen och stödet till att bygga fungerande statsinstitutioner som vi vinner freden i Afghanistan. Men idag går det ungefär tre svenska kronor till militären för varje krona som ges i stöd till den civila återuppbyggnaden. Allt handlar inte om pengar, men vi hade kunnat utbilda många flickor, pojkar och barnmorskor för de miljarder som satsas på militära styrkor.

EU:s utrikesministrar måste gå från ord till handling och ställa krav på USA. Presidentvalet i Afghanistan visar om något att tiden är knapp.

Torbjörn Pettersson, generalsekreterare, Svenska Afghanistankommittén

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt