Skapa inte kaos på Arbetsförmedlingen

Debattörerna: Regeringen måste sätta ner foten och formulera vad det är den vill

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Effekterna av det kaos som nu riskerar att uppstå på myndigheten drabbar ytterst de arbetssökande och de arbetsgivare som letar arbetskraft, skriver Britta Lejon, ordförande Fackförbundet ST, och  Fredrik Andersson, ordförande ST inom Arbetsförmedlingen.
Foto: TT
Effekterna av det kaos som nu riskerar att uppstå på myndigheten drabbar ytterst de arbetssökande och de arbetsgivare som letar arbetskraft, skriver Britta Lejon, ordförande Fackförbundet ST, och Fredrik Andersson, ordförande ST inom Arbetsförmedlingen.

DEBATT

DEBAT. Idag varslas 4 500 personer på Arbetsförmedlingen om uppsägning. Det är en tredjedel av alla medarbetare på myndigheten. Detta sker samtidigt som det pågår en större politisk diskussion om Arbetsförmedlingens framtid och om myndigheten ska fortsätta att existera.

Enligt den överenskommelse som slöts mellan S, MP, L och C i tidigare i januari ska stora delar av verksamheten privatiseras, trots att det inte finns några belägg för att privata aktörer är bättre på att förmedla jobb. Överenskommelsen går också på tvärs med den stora utredning om Arbetsförmedlingen som släpps idag. Där föreslås förändringar men utifrån att skapa en mer sammanhållen politik för kompetensförsörjning och en förändrad styrning av myndigheten.

Utredaren uttryckte idag att “Regeringens styrning av Arbetsförmedlingen – oavsett politisk färg – har genom åren karakteriserats av hög detaljeringsnivå, kortsiktighet och ryckighet." Det som nu sker, när ett stort varsel läggs, ser ut som en väl tajmad illustration av det uttalandet.

Effekterna av det kaos som nu riskerar att uppstå på myndigheten drabbar ytterst de arbetssökande och de arbetsgivare som letar arbetskraft. De annonserade uppsägningarna på Arbetsförmedlingen har nämligen inte alls med varken överenskommelsen eller utredningen att göra.

De är främst en konsekvens av M/KD budgeten som gav myndigheten ett väsentligt bantat anslag för året. Det gör det svårt, inte bara för medarbetarna, utan också för medborgarna att förstå vad de kan förvänta sig av Arbetsförmedlingen.

Dagens nedskärningar riskerar att leda till flera tusen uppsagda arbetsförmedlare och nedlagda kontor på landsbygd. Vi oroas över att det kommer att drabba de som behöver Arbetsförmedlingens tjänster allra mest. Detta kommer allvarligt försämra Arbetsförmedlingens effektivitet samtidigt som Sverige går in i ett sämre konjunkturläge.

Vi förstår och håller med om att Arbetsförmedlingen måste förändras. För att fler ska komma i jobb krävs nu att regeringen sätter ner foten och formulerar vad det är den vill framöver. Börja gärna i utredningens förslag om att ge myndigheten större befogenheter att utforma verksamheten och stabila planeringsförutsättningar.

Vi förväntar oss också att förändringarna framöver görs på ett sammanhållet, genomtänkt och långsiktigt sätt. Det är viktigt att när stora förändringar sker i statsförvaltningen måste det göras med ett gediget beslutsunderlag och politiska överenskommelser som är stabila över tid för att undvika ryckighet och oro.

Anställda ska inte behöva leva i ovisshet för om de får behålla jobbet eller inte och medborgare ska inte behöva tvivla på om de får service och stöd.


Britta Lejon, ordförande Fackförbundet ST
Fredrik Andersson, ordförande ST inom Arbetsförmedlingen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE