Debatt

Hur har du tänkt lösa bostadskrisen, Löfven?

HSB: Fem förslag så vi slipper fyra till förlorade år för unga bostadslösa

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Om inget görs kommer byggandet snart halveras. Det i ett läge där hundratusentals unga vuxna saknar ett eget hem, många äldre skulle behöva ett bättre anpassat boende och anhöriginvandringen ökar. Snart återstår bara social housing, en lösning som inga politiker vill ha, skriver  Anders Lago, HSB.
Om inget görs kommer byggandet snart halveras. Det i ett läge där hundratusentals unga vuxna saknar ett eget hem, många äldre skulle behöva ett bättre anpassat boende och anhöriginvandringen ökar. Snart återstår bara social housing, en lösning som inga politiker vill ha, skriver Anders Lago, HSB.

DEBATT

DEBATT. Om inte Stefan Löfvens regering skapar en ny social bostadspolitik får vi för första gången en ungdomsgeneration som oåterkalleligt får en sämre bostadssituation än sina föräldrar. Så kan vi inte ha det.
För två år sedan var det svårt att få tag på arbetskraft när man planerade att bygga nya bostäder. Varenda byggkran var bokad, från Malmö till Malmberget. Men det senaste året har bostadsbyggandet bromsat in kraftigt. Mycket tyder tyvärr på att byggboomen mest berodde på god konjunktur, snarare än politik. Om inget görs kommer byggandet snart halveras. Det i ett läge där hundratusentals unga vuxna saknar ett eget hem, många äldre skulle behöva ett bättre anpassat boende och anhöriginvandringen ökar. Snart återstår bara social housing, en lösning som inga politiker vill ha.

Stefan Löfven beskrev i regeringsförklaringen att sällan känner man sig så fri som när man sätter nyckeln i dörren till sin första lägenhet. Det är lätt att hålla med. Men i januariöverenskommelsen lyftes bara bostadsfrågor som var av mer symbolisk art. En försiktig flyttskattsförändring och marknadshyror i nyproduktion ger knappast ungdomar någon vidare frihetskänsla. Stefan Löfvens plan för att lösa bostadskrisen är svår att se.

Väljarna är inte heller imponerande av regeringen. Tilltron till regeringens förmåga att lösa bostadsbristen har sjunkit sedan förra valet. Idag tror enligt en färsk Sifo-undersökning endast 16 procent att den nya regeringen kan minska bostadsbristen. När HSB lät Sifo ställa samma fråga efter valet 2014 svarade dubbelt så många ja på samma fråga. Väljarna tycks helt ha tappat hoppet om bostadspolitiken.

Men väljarna vill samtidigt se reformer som gör det möjligt för fler att köpa en egen bostad. Drygt fyra av tio instämmer med att den nya regeringen bör prioritera att se över bolånetak och amorteringskrav. Endast 23 procent håller inte med om detta. Och 44 procent vill att regeringen ska se över den så kallade flyttskatten för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. 12 procent tycker inte att det är en prioriterad åtgärd.

Den nya bostadsministern Per Bolund gav under förra mandatperioden klartecken till Finansinspektionen att införa dubbla amorteringskrav. Även om vi såklart ska ha en sund sparandekultur har de tuffa kreditrestriktionerna tyvärr varit förödande för unga människors möjlighet att efterfråga bostäder. Men nu har Bolund möjlighet att ta ett helhetsgrepp om bostadsfrågan så att vi får fart på byggandet igen.

Här följer fem förslag som säkrar att vi slipper fyra till förlorade år för unga som saknar bostad.

  1. Slopa senaste amorteringskravet. I nuläget får hushåll med goda inkomster inte längre lån. Och bostadsbyggandet i storstäderna störtdyker.
  2. Stöd till bosparande. Vi behöver ett stöd till bosparande för att balansera de senaste årens ensidiga fokus på kreditrestriktioner.
  3. Startlån till unga. Idag får hushållen stå för all risk och finansiering av bostäder. Ett startlån för unga skulle göra att fler kan efterfråga bostäder.
  4. Höj bostadsbidraget. De senaste decennierna har bostadsbidraget urholkats. Det behöver utvecklas så att fler hushåll kan ta del av det.
  5. Förändra flyttskatten. Idag innebär flyttskatten inlåsningseffekter som gör att vi inte utnyttjar de bostäder som finns effektivt.
    Om inget av detta görs så är snart generationssveket slutgiltigt. Det är hög tid att regeringen agerar så att väljarna kan återfå hoppet om att det finns en lösning på bostadskrisen.

Anders Lago, förbundsordförande HSB


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Bostadsbristen i Sverige

LÄS VIDARE

DEBATT. Marknaden löser inte bostadsbristen, Lööf

ÄMNEN I ARTIKELN

Bostadsbristen i Sverige

Anders Lago

HSB

Stefan Löfven

Bostadspolitik

Bostadsmarknad

Per Bolund