Nu måste Vattenfall sluta elda upp skogen

Debattörerna: Er strategi är inte förenlig med Parisavtalet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vattenfalls planer på att utöka förbränningen av skoglig biomassa kommer att elda på klimatkrisen och förvärra artkrisen ytterligare, skriver fyra klimatorganisationer från Sverige, Nederländerna och Storbritannien. På bilden till höger Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg.
Vattenfalls planer på att utöka förbränningen av skoglig biomassa kommer att elda på klimatkrisen och förvärra artkrisen ytterligare, skriver fyra klimatorganisationer från Sverige, Nederländerna och Storbritannien. På bilden till höger Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg.

DEBATT. I dag, på Earth Day 2022, belyser vi att statliga Vattenfalls energistrategi och investeringar inte är förenliga med Parisavtalet.

Den 13 april skickade 16 miljöorganisationer ett öppet brev till Vattenfall med en uppmaning att skyndsamt reformera bolagets energipolitik och snabbt sluta bränna fossila bränslen och biomassa för energiändamål.

Förra månaden, efter offentliggörandet av ännu en rapport från FN:s klimatpanel för klimatförändringar (IPCC), sade FN:s generalsekreterare António Guterres: ”Faktan är obestridlig. Avsaknad av ledarskap är brottslig. Världens största utsläppare har gjort sig skyldiga till mordbrand på vårt enda hem. Fördröjning innebär död.”

Samtidigt har Putins krig mot Ukraina återigen belyst faran med att vara beroende av ett kolbaserat energisystem.

Trots att Vattenfall lovade att inte lägga några ytterligare kolbeställningar från Ryssland fick de fortfarande kolleveranser i slutet av februari i år, och den 12 april köpte Vattenfall fortfarande gas med en genomsnittlig andel på 40 procent från Ryssland, och bidrar därmed till att finansiera Putins krig.

Vattenfall måste snarast inleda en rättvis energiomställning till icke-utsläppande, verkligt förnybar energi som havsbaserad vindkraft, solenergi och geotermisk energi, samt investera i energibesparing och energieffektivitet.

Men Vattenfall väljer att medvetet fördröja en sådan omställning och att prioritera greenwashing i stället: Deras motto ”fossilfritt inom en generation” är inget annat än en gimmick som har förlorat all verklighetsförankring.

Som IPCC har klargjort har vi några år kvar – inte årtionden – för att drastiskt minska utsläppen av växthusgaser om vi vill ha en realistisk chans att undvika en uppvärmning på mer än 1,5 eller till och med 2 grader.

En drastisk minskning av utsläppen av växthusgaser kräver en snabb avveckling av alla bränslen med högt kolinnehåll. Detta innebär inte bara fossilförbränning utan även förbränning av skoglig biomassa. 

Den obekväma sanningen om skoglig biomassa är att när skog avverkas och biomassa förbränns som energi släpps koldioxid ut i atmosfären omedelbart. Men det tar årtionden eller till och med århundraden för nya träd att absorbera den koldioxid som släppts ut, samtidigt som de klimatmål som vi enats om i och med Parisavtalet kommer att passeras om mindre än tio år.

Dessutom kommer de träd som planterats där det avverkade skogsekosystemet fanns aldrig att lagra och binda lika mycket kol som skogen skulle gjort.

Skogar är inte förnybara, skogar är ekosystem. Enligt IPCC ”är det grundläggande att skydda ekosystemens integritet, vilket i sin tur är beroende av ett effektivt och rättvist bevarande av 30–50 procent av marken”.

Om mänskligheten verkligen vill hantera våra rådande och överlappande humanitära, miljömässiga och klimatrelaterade kriser måste vi skydda fler skogar – inte bränna dem som "fossilfri" energi.

”Fossilfrihet” är meningslöst om det inte ger reella utsläppsminskningar. Vi måste fasa ut alla fossila bränslen omedelbart, men vi kan inte ersätta dem med andra destruktiva bränslen med hög kolhalt.

Vi måste minska våra utsläpp vid källan och samtidigt öka skogarnas kolförråd, medan förbränning av skogsbiomassa gör motsatsen; under de kommande avgörande decennierna leder det till både ökade utsläpp och minskat kolförråd i skogarna.

Med andra ord kommer Vattenfalls planer på att utöka förbränningen av skoglig biomassa att elda på klimatkrisen och förvärra artkrisen ytterligare.

Det leder redan nu till utarmning av arter och förlust av biologiska mångfalden, samt att ekosystemens stabilitet äventyras världen över.

Dessutom försämrar förbränning av skogsbiomassa luftkvaliteten på grund av utsläpp av små partiklar, kväveoxider och andra föroreningar.

Detta är en falsk lösning som inte bara är ineffektiv utan även aktivt orsakar skada.

Det krävs en snabb och omfattande utfasning av Vattenfalls nuvarande portfölj av kol-, biomassa- och gasförbränning, som en del av en bredare energiomställning som bygger på energibesparing och ren, icke-utsläppande, verkligt förnybar energi.

Vattenfall måste omedelbart avbryta alla planer på att bygga nya biomassasanläggningar, inklusive anläggningarna i Diemen (Nederländerna) och Berlin (Tyskland), liksom planerna på att öka mängden trä som förbränns i befintliga anläggningar, även som hjälpbränsle i koleldade anläggningar.

Företaget måste därför upphöra med sin handel med träpellets och flis.

Sammanfattningsvis, om Vattenfall vill återupprätta sin trovärdighet är en radikal förändring avgörande. Tiden håller på att rinna ut. Fördröjning innebär död.


Fenna Swart, Comite Schone Lucht, Netherlands
Lina Burnelius, Skydda skogen
Almuth Ernsting, Biofuelwatch, UK
Anton Foley, Fridays for future Sverige


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE