Oskuldskontroller ska bestraffas i svensk lag

Morgan Johansson och Amineh Kakabaveh: Nu genomför vi det vi kom överens om

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I samband med regeringskrisen diskuterade vi hur kampen mot hedersförtrycket kan förstärkas. Vi kom då överens om att göra en översyn av lagstiftningen kring oskuldskontroller och oskuldsoperationer. Därför har regeringen tagit beslut i dag, skriver Morgan Johansson och Amineh Kakabaveh.
I samband med regeringskrisen diskuterade vi hur kampen mot hedersförtrycket kan förstärkas. Vi kom då överens om att göra en översyn av lagstiftningen kring oskuldskontroller och oskuldsoperationer. Därför har regeringen tagit beslut i dag, skriver Morgan Johansson och Amineh Kakabaveh.

DEBATT. I Sverige lever hundratusentals barn, ungdomar och vuxna under förtryck från familj och omgivning som utövar kontroll för att skydda familjens rykte och anseende.

Det handlar om flickor och pojkar som får sin tillvaro begränsad, kvinnor som lever under ständig kontroll och hbtq-personer som inte kan leva ut sin sexualitet av rädsla för bestraffning.

I dagarna har det bland annat rapporterats om att antalet könsstympade kvinnor och flickor i Sverige kan uppgå till 40 000.

Oskuldsnormer och kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är grundorsaken till könsstympning och andra hedersnormer. 

Hedersförtrycket kan yttra sig genom begränsningar i vardagen i form av krav på kläder eller regler för umgänge. Men det kan också handla om hot, misshandel och i värsta fall dödligt våld.

Regeringen har sedan den tillträdde gjort en rad lagändringar för att skärpa straffen för de som begår brottsliga handlingar med syfte att upprätthålla familjens heder.

Bland annat har ett särskilt barnäktenskapsbrott införts och en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv.

Det har också införts ett utreseförbud som ska skydda barn från att föras utomlands för att ingå barnäktenskap eller könsstympas.

Utreseförbudet har redan tillämpats av socialnämnder ett antal tillfällen.

En utredning ser dessutom över utreseförbudets tillämpningsområde och analyserar om det bör utvidgas. Och snart kommer regeringen att lägga fram ett lagförslag om ett särskilt hedersbrott.

Hedersförtrycket handlar ofta om att kontrollera kvinnors sexualitet eftersom kvinnans oskuld och levnadssätt är avgörande för familjens heder enligt denna norm.

Ett uttryck för hedersförtryck som ibland förekommer är därför krav på medicinsk kontroll av en kvinnas oskuld. Kopplat till detta förekommer också kirurgi som syftar till att en blödning ska uppstå vid samlag, så kallade oskuldsoperationer.

I ett flertal reportage de senaste åren har det visat sig att det finns kliniker som utför oskuldskontroller, utfärdar oskuldsintyg och utför så kallad hymenkirurgi.

Det är oacceptabelt att detta utförs av personal inom ramen för svensk hälso- och sjukvård.

Redan i dag är det möjligt att vidta åtgärder mot de som utför medicinska ingrepp som saknar stöd i vetenskapen. I de allvarligaste ärendena skulle det kunna innebära att en yrkeslegitimation återkallas. Och den som utför en oskuldskontroll mot någons vilja kan åtalas för sexualbrott.

Men med nuvarande lagstiftning finns det gränsdragningsproblem och svårigheter att i praktiken komma åt utförarna av oskuldskontroller och oskuldskirurgi. Det straffrättsliga regelverket till skydd för flickor och kvinnor som utsätts för kontroller av sin sexualitet är också begränsat.

I samband med regeringskrisen i somras diskuterade vi hur kampen mot hedersförtrycket kan förstärkas. Vi kom då överens om att göra en översyn av lagstiftningen på det här området. 

Regeringen har därför i dag beslutat om en utredning som ska ta fram förslag på skärpt lagstiftning för att stoppa förekomsten av oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsoperationer. Utredaren ska:

  • Inhämta kunskap om förekomsten av så kallade oskuldskontroller, utfärdande av oskuldsintyg, hymenoperationer och liknande fenomen, både inom hälso- och sjukvården och i samhället i övrigt.
  • Analysera och ta ställning till hur skyddet mot denna form av otillbörlig kontroll av flickors och kvinnors sexualitet kan stärkas och föreslå vilka förändringar i lagstiftningen som bör göras med anledning av detta.

Syftet är att tydliggöra att dessa kontroller, utfärdanden av intyg och operationer ska vara olagliga och straffbara.

Samhället kan aldrig acceptera att flickor och pojkar får sina liv begränsade i hederns namn. De lagförslag som denna utredning ska lämna blir ytterligare en viktig byggsten i arbetet med att stoppa hedersförtrycket.


Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister (S)
Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE