C tystar miljörörelsen tillsammans med SD

Debattören: Förslaget skulle ställa Sverige i skamvrån

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Centerpartiet har nu tillsammans med de borgerliga samlat en majoritet för att ta bort miljöorganisationers rätt att överklaga beslut i domstol. Att Annie Lööf  tillsammans med SD vill förändra rättsstatliga principer är chockerande, skriver Henrik Jalalian.
Centerpartiet har nu tillsammans med de borgerliga samlat en majoritet för att ta bort miljöorganisationers rätt att överklaga beslut i domstol. Att Annie Lööf tillsammans med SD vill förändra rättsstatliga principer är chockerande, skriver Henrik Jalalian.

DEBATT. Det står klart att Centerpartiet gör gemensam sak med Sverigedemokraterna om att försöka tysta den svenska miljörörelsen.

De har nu tillsammans med de borgerliga samlat en majoritet för att ta bort miljöorganisationers rätt att överklaga beslut i domstol

Att Centerpartiet gör på detta sätt är minst sagt häpnadsväckande. Miljöorganisationers rätt att överklaga beslut har stöd i både internationell rätt och i EU-rätten.

Om förslaget blev verklighet skulle Sverige hamna i det internationella miljöarbetets skamvrå.

Att Centerpartiet har problem med miljörörelsen är väl känt. Man har tidigare ifrågasatt miljöorganisationers möjlighet att få statligt stöd.

Att ta bort rätten att överklaga beslut för grupper man ogillar, är dock något vi främst förknippar med auktoritära stater.

Centerpartiet brukar varna för en sådan utveckling när den sker i länder som Polen och Ungern. Nu verkar man själva tycka att internationella konventioner kan åsidosättas för att tysta miljörörelsen. 

Centerpartiet har även gjort ett stort nummer av sitt motstånd mot Sverigedemokraterna. Inte minst har man lyft fram att Sverigedemokraterna hotar rättsstaten och kan komma att inskränka demokratiska rättigheter om de får makten. 

Men nu tvärvänder Centern och krokar arm med Jimmie Åkesson, i syfte att inskränka miljörörelsens rätt att få sin röst hörd i domstol.

Att Centerpartiet i höstas släppte fram en budget som förhandlats med Sverigedemokraterna förvånade många.

Att de nu tillsammans med Sverigedemokraterna vill förändra rättsstatliga principer är rent chockerande. 

Centerpartiet och Sverigedemokraterna är inte ensamma om att vilja inskränka miljöorganisationers rätt att verka. En stor backlash mot miljörörelsen syns över hela världen.

I Indien har Greenpeace bankkonton blivit frysta. I Brasilien har miljöorganisationer utsatts för hård press och enligt en undersökning av Naturskyddsföreningen anser 88 procent av globala miljöorganisationer att deras demokratiska möjlighet att verka har minskat. 

Att i detta allvarliga omvärldsläge prata om att riva upp Århuskonventionen, den internationella konvention som rättigheten baseras på, är oerhört oansvarigt.

Sveriges bundsförvanter i sådana förhandlingar skulle knappast vara progressiva länder, utan snarare stater som Polen och Ungern. Den internationella miljörätten behöver skyddas, inte rivas upp och förhandlas om.

Miljörörelsens rätt att kunna överklaga beslut är viktig. Talerätten är central för att öka allmänhetens deltagande i miljöskyddsfrågor och att stärka demokratin.

Det ger även myndigheterna ett bättre faktaunderlag och minskar risken för miljöskador – en kostnad som annars ofta hamnar på skattebetalarna. 

Det är dessutom centralt i en rättsstat att allmänintresset ges möjlighet att överklaga och kontrollera att rättstillämpningen är korrekt. Detta innebär inte att miljöorganisationer har inflytande över hur lagen i slutändan ska tillämpas. 

Framförallt stärker Centerpartiets och Sverigedemokraternas förslag den redan ojämlika maktbalans som råder mellan ekonomiska intressen och miljöintresset. I dag får ofta en ideellt arbetande jurist från en miljöorganisation kämpa mot resursstarka advokatbyråer och kapitalstarka företag.  

Den miljörörelse som står upp för demokratin och allmänintresset skulle behöva mer stöd, inte mindre. 


Henrik Jalalian, jurist och verksamhetsledare för den gröna tankesmedjan Cogito


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE