ÅSIKT

Vi kan inte blunda för hotfulla elever

Debattören: Ungdomars nonchalans och respektlöshet mot lärarna måste få ett slut

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Vi har inte råd att blunda för problemen. På många skolor finns det en etablerad nonchalans och respektlöshet mot lärarna. Detta drabbar direkt skolpersonalens arbetsmiljö, skriver Isak Skogstad, ordförande för Lärarnas Riksförbund studerandeförening.

DEBATT. Var femte lärarstudent har funderat på att hoppa av sin utbildning på grund av förekomsten av hot och våld i den svenska skolan. Detta samtidigt som vi står inför en alarmerande lärarbrist.

En undersökning från tidningen Skolvärlden visar att drygt 15 procent av lärarstudenterna har utsatts för våld, hot eller sexuella trakasserier under sin lärarpraktik. För att säkra lärarnas arbetsmiljö i skolan krävs ett krafttag mot stök och oro i den svenska skolan.

Vi har inte råd att blunda för problemen. På många skolor finns det en etablerad nonchalans och respektlöshet mot lärarna. Detta drabbar direkt skolpersonalens arbetsmiljö.

I Skolvärldens undersökning fick lärarstudenter en möjlighet att beskriva vad de hade varit med om under sina praktiktillfällen. Här är ett urval av lärarstudenternas upplevelser:

”Elever har kastat saker på mig. Ryktesspridning har skett om min läggning och att jag var attraherad av vissa elever. Flera bilder och filmer togs i smyg när jag höll i lektioner.”

”Påhopp från elever och föräldrar. Trakasserier i form av e-mejl, verbalt och hotad att bli dödad. Elever sparkade mig, kastade stol mot mitt huvud.”

”Känslan av att man kastar pärlor åt svinen ibland när man studerar 4,5 år och tar studielån för att sedan bemötas respektlöst av elever och stundom även av deras föräldrar.”

”Jag har blivit tafsad på av elever, både på bröst, rumpa och skrev. Elever som hotar med att säga saker till sina föräldrar, hotar med att de ska anmäla om de inte för göra som de vill. Det känns olustigt med så unga barn som slänger sig med ett sådant hotfullt beteende.”

Hot och våld drabbar inte bara lärarstudenter. Enligt en undersökning från Lärarnas Riksförbund har var fjärde yrkesverksam lärare blivit utsatt för exempelvis hot eller våld. Internationell statistik visar att svensk skola är stökigast i hela OECD.

Den bristande arbetsmiljön ute i landets skolor drabbar direkt läraryrkets attraktivitet och skolans status i samhället.

Skolor som lyckas väl med att skapa ordning har etablerade rutiner för att vidta disciplinära åtgärder mot elever som bryter mot ordningsreglerna. Det finns också ett tydligt stöd för lärarna, som exempelvis kan ha formen av elevvårdsteam.

Denna modell används framgångsrikt i Frankrike. Om stök uppstår i klassrummet kan läraren kalla på elevvårdsteamet som tar hand om eleven i fråga. Även andra arbetsuppgifter som inte är undervisningsrelaterade kan övertas av elevvårdsteamet, som exempelvis rastvakt och direktkommunikation med föräldrar.

Lärarutbildningen måste också förbereda studenterna inför klassrummets verklighet. Alltför många studenter upplever att utbildning är en isolerad ö där teori har blivit viktigare än praktik.

I en färsk undersökning från Lärarnas Riksförbund framkommer det att hälften av alla lärarstudenter uppger att de får lite eller mycket lite färdigheter i konflikthantering och ledarskap. Det är orimligt att lärarutbildningen inte förbereder studenterna för att hantera oroliga klassrum.

Det finns bara förlorare på stöket i skolan. Att våld och hot leder till att många lärarstudenter väljer bort yrket får aldrig accepteras.

Det måste mötas med kraftfulla åtgärder om vi vill att även kommande generationer ska möta utbildade lärare i klassrummen. Vittnesmålen från mina studentkollegor runt om i landet måste tas på största allvar. Ingen ska behöva vara rädd i skolan.


Isak Skogstad


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.