Se på USA – enbart långa straff räcker inte

Vänsterpartiet: Här är våra nio förslag för att knäcka gängkriminaliteten

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den politiska debatten kan inte handla om att splittra människor och skapa rädsla, utan tvärtom, skriver Linda Westerlund Snecker och Jonas Sjöstedt.
Foto: TT, Jessica Segerberg, DENNY LORENTZEN (Montage)
Den politiska debatten kan inte handla om att splittra människor och skapa rädsla, utan tvärtom, skriver Linda Westerlund Snecker och Jonas Sjöstedt.

DEBATT. Sverige har länge varit ett land med lägre kriminalitet än många andra länder. Det är inte för att vi haft längre straff eller fler poliser på gatorna. Det har däremot en direkt koppling till att vi haft ett starkt välfärdssamhälle.

Men det gäller inte längre överallt. En del förorter har drabbats av öppen narkotikahandel, våldsbrott och organiserad kriminalitet under många år utan att samhället har reagerat tillräckligt. På landsbygden ger 112 beskedet att det inte finns någon polis att skicka.

Samtidigt som klassamhället är hårdare växer en organiserad brottslighet med löften om snabba pengar fram. Genom samhällets segregation, som håller människor från olika bostadsområden och klasser borta från varandra, ökar avståndet mellan människor. Det skapar ett ”vi och dom” samhälle.

Många partier gör allt för att piska upp stämningen. Sverigedemokraterna skyller alla problem på invandring. Moderaterna gör gärna detsamma i hopp om att locka tillbaka väljare från SD. Populismen växer dag för dag och hårdare tag och längre straff är den enda lösningen som högerpartierna kan vaska fram.

Vänsterpartiet har medverkat till skärpta straff exempelvis vad gäller vapenbrott. Men för att komma åt problemet i grunden krävs mycket mer omfattande politik och åtgärder.

Om enbart långa straff minskade brottsligheten skulle länder som Donald Trumps USA ha en låg kriminalitet. I USA har dödskjutningarna ökat från år till år.

Polisen spelar såklart en nyckelroll. De ska ha de resurser som krävs. Men det är också viktigt att lyssna på polisen när de säger att de inte kan lösa de sociala problem som gör det så enkelt för de kriminella gängen att rekrytera. För det krävs omfattande satsningar på skola, socialtjänst och uppsökande verksamhet i de mest drabbade stadsdelarna.

Det behövs en annan politik. Då kan inte den politiska debatten handla om att splittra människor och skapa rädsla, utan tvärtom.

Vänsterpartiet arbetar för ett samhälle där ingen har anledning att se kriminalitet som en lösning. Vi vill ge alla barn en uppväxt som ger dem möjligheter till ett fullvärdigt liv. För den som på allvar vill minska våld och kriminalitet är grunden att bygga ett rättvist samhälle. Vi behöver göra andra val.

Här är Vänsterpartiets nio förslag för att knäcka gängkriminaliteten:

  1. Använd polistaktik som fungerar. Polisen har under flera år arbetet under särskilda händelser, erfarenheten finns från flera utsatta områden om hur kriminella nätverk kan minska. Operation Mareld i Botkyrka, Södertäljemodellen och flera andra lokalt anpassade insatser måste användas i samtliga utsatta områden tillsammans med lokala sociala insatsgrupper.

  2. Tillsätt en haverikommission om våldet. Alla berörda aktörer och myndigheter behöver samlas i syfte att ta fram en konkret handlingsplan för att minska våldet och gängkriminaliteten.

  3. Inför ”Sluta skjutprojekt” i flera städer som framgångsrikt används i Malmö. Genom call-inmöten mellan gruppmedlemmar och polis, socialtjänst, kriminalvård och representanter från samhället som grupperna respekterar och lyssnar på.

  4. Krav på tydligare samverkan och samarbete mellan polis och kommuner med utsatta områden och uppdatera polisens medborgarlöften.

  5. Utred ett nytt vittnesskyddsprogram så att fler vågar vittna och brott kan utredas och dömas.

  6. Ge Tullen befogenheter att stoppa smuggelgods ut ur landet och införsel av illegala vapen.

  7. Sluta dalta med företag som enbart används för penningtvätt och som används som brottsverktyg för att förse kriminella nätverk med svarta pengar och kontanter.

  8. Storsatsa på avhopparverksamhet.

  9. Höj statusen på brottsförebyggande arbete i kommunerna och stärk Kriminalvårdens återfallsförebyggande åtgärder.


Linda Westerlund Snecker, rättspolitisk talesperson
Jonas Sjöstedt, partiledare


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE