Kravet – övervaka vakter med kamera

Debattören: När krogbranschen själva misslyckas måste regeringen agera

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi tagit fram fyra konkreta förslag till regeringen för att motverka olaga diskriminering, misshandel och tjänstefel, skriver Rassoul Pourassad, SSU.
Vi tagit fram fyra konkreta förslag till regeringen för att motverka olaga diskriminering, misshandel och tjänstefel, skriver Rassoul Pourassad, SSU.

Aftonbladet har ännu en gång avslöjat hur unga nattklubbsbesökare mötts av rasistiska och sexistiska krogvakter med en entusiasm för våldsbruk och obscena tillmälen.
Vi är många som utöver den ständigt återkommande nyhetsrapporteringen kan vittna om regelmässig diskriminering.

Medan generationer i följd förfärats av vänners vittnesmål och medias rapportering har få åtgärder vidtagits för att sätta stopp för de nattklubbar som har satt i system att ägna sig åt rutinmässig rasism och oprovocerat våld. Redan 2004 svarade nuvarande justitieminister Morgan Johansson i egenskap av statsråd att fler ingripanden krävs mot krogdiskrimineringen.
2009 krävde nuvarande civilminister Ardalan Shekarabi åtgärder mot krograsismen.
Vi anser att det är dags för regeringen att väcka Johanssons och Shekarabis tidigare initiativ till att stoppa krogdiskrimineringen. 

När krogbranschen generation efter generation misslyckas med att följa svenska lagar krävs ordentliga krafttag.
Därför har vi tagit fram fyra konkreta förslag till regeringen för att motverka olaga diskriminering, misshandel och tjänstefel.

1. Förflytta makten till polisen. Ordningsvakter förordnas och utbildas av polisen, och har därmed både en lydnads- och rapporteringsplikt. I praktiken anställs vaktbolagen av nattklubbarna, och många ordningsvakter vittnar om direkta befallningar av nattklubbschefer till att neka gäster baserat på deras utseende. För många är rädslan att bli av med jobbet en viktig faktor till fullfölja dessa direktiv. Ordningsvakter har vissa polisiära befogenheter, och därför måste makten förflyttas från krogbranschen till polisen. Sätt stop för nattklubbars möjlighet att ge uppdrag till vaktbolag och centralisera uthyrningen av tjänsterna och uppdragssamordningen via polisen, utan att ge krogägare rätt att själva välja varken enskilda ordningsvakter eller vaktbolag. 

2. Kräv övervakning. Kamera- och ljudövervaka alla ingångar, köer och inför obligatoriska kroppskameror på alla ordningsvakter. Idag sker knappt brottsplatsundersökningar vid nattklubbslokaler och alldeles för ofta står ord mot ord. Ett inspelat händelseförlopp är både en trygghet för ordningsvakter samt för gäster som ökar säkerheten vid dispyter.

3. Förbjud åldersdiskriminering. Krogbranschens lobbyister lyckades undanta krogbranschen från det utvidgade förbudet mot åldersdiskriminering som infördes 2012. När branschen inte lyckas med självreglering och ålderskrav godtyckligt ändras för att förhindra vissas inträde ska inte heller några undantag medges. Krogbranschen har det yttersta ansvaret att förhindra överberusning för såväl nyblivna 18-åringar som för äldre vuxna.

4. Öka sanktionerna. Dra tillbaka alkoholtillståndet och stoppa framtida utfärdanden för krogägare vars verksamhet även vid ett enda tillfälle gör sig skyldig till eller uppmanar ordningsvakter att diskriminera gäster. Ägare som i sin verksamhet uppmanar olaga diskriminering kan inte anses ha den lämplighet och redbarhet för att fortsatt bedriva krogverksamhet.

Rassoul Pourassad, juriststudent och styrelseledamot för Stockholms läns SSU-distrikt

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert: