Debatt

För lätt för kriminella att få ett svenskt pass

Debattören: Begränsa möjligheten att skaffa nytt pass och inför automatiska gränskontroller

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att 63 628 pass anmäldes som som borttappade eller stulna under förra året är ett orimligt stort antal, skriver Tomas Tobé.
Att 63 628 pass anmäldes som som borttappade eller stulna under förra året är ett orimligt stort antal, skriver Tomas Tobé.

DEBATT

DEBATT. Ett mycket stort antal pass anmäls varje år som borttappade eller stulna i Sverige. I fjol rörde det sig om totalt 63 628 pass. Det är ett orimligt stort antal. De åtgärder som vidtagits på området i Sverige har uppenbarligen inte varit tillräckliga. Lika många pass anmäldes som borttappade eller stulna år 2016 som 2015. Detta trots ett skärpt regelverk som trädde i kraft i april 2016.

Att pass kan komma att användas i brottsliga syften är väl känt. Det kan handla om människosmuggling samt om personer med kopplingar till organiserad brottslighet eller terrororganisationer som vill kunna kringgå reseförbud.

Ett tillvägagångssätt som förekommer är så kallat look-a-like-upplägg. Missbruket sker då genom att en annan person än den rättmätige passinnehavaren använder passet. Efter franska pass är svenska pass det mest förekommande när det gäller look-a-like-missbruk i Schengenområdet. Det har framgått av statistik från EU:s gemensamma gränskontrollbyrå Frontex.

Det är allvarligt. Vi måste bättre säkerställa att det inte ska vara enkelt att använda svenska pass i illegala syften samt att svenska pass inte ska användas för att underlätta för terrorister och brottslingar att resa ut och in i länder.

Det behövs därför ytterligare skärpta åtgärder i syfte att stävja missbruket av pass. Den som innehar ett pass ska också hantera det med aktsamhet. Passets status som värdehandling måste återupprättas.

Moderaternas reformgrupp föreslår därför flera nya insatser:

Missbruk av pass vid inresa bör alltid bedömas som grovt missbruk av urkund. För missbruk av urkund utdöms i dag böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt utdöms fängelse i högst två år. Missbruk av pass vid inresa till landet leder dock inte per automatik att brottet bedöms som grovt. Det krävs någon form av försvårande omständighet. Det vill vi ändra på. Missbruk av pass vid inresa bör alltid bedömas som grovt missbruk av urkund. Det innebär att fängelse kommer bli aktuellt i fler fall.

Begränsa möjligheterna att få ut nya pass. I dag ska en passansökan som huvudregel avslås om det har utfärdats tre pass till samma person inom de senaste fem åren före ansökan. Giltighetstiden för nya pass som utfärdas är fem år. Det gäller även om det tidigare passet har anmälts som borttappat eller stulet. Vi vill att giltighetstid begränsas i dessa fall. Giltighetstiden på det nya passet bör begränsas till resterande giltighetstid på det borttappade eller stulna passet.

Automatiska gränskontroller. Automatisk gränskontroll förenklar kontroll av resenärer och finns i till exempel Finland och Tyskland. Genom automatisk gränskontroll kan identiteten hos en passagerare kontrolleras med hjälp av ansiktsigenkänning och look a like-missbruk upptäckas lättare. Frågan om ett införande av automatiska gränskontroller i Sverige har diskuterats under lång tid. Dock utan att det har lett till konkreta resultat. Ett pilotprojekt skulle ha ägt rum år 2015, men sköts i stället på framtiden. Vi vill att ett system med automatiska gränskontroller i Sverige bör undersökas och ges hög prioritet.

På detta sätt vill vi bättre komma till rätta med missbruk och slå vakt om det svenska passet. Ytterst är det en fråga om trygghet och säkerhet i Sverige.


Tomas Tobé, ordförande i justitieutskottet (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Terrorhotet mot Sverige

ÄMNEN I ARTIKELN

Terrorhotet mot Sverige

Gränskontroller

Tomas Tobé

Missbruk