Kommuner måste behandla barnen lika

Debattören: Inget barn oavsett bakgrund ska vara, behandlas eller betraktas som gift

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Regeringen bjuder in övriga riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna för ett möte den 17 februari för att diskutera lagstiftningen och berörda myndigheters arbete i frågan kring barnäktenskap., skriver Åsa Regnér.
Foto: MAGNUS WENNMAN
Regeringen bjuder in övriga riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna för ett möte den 17 februari för att diskutera lagstiftningen och berörda myndigheters arbete i frågan kring barnäktenskap., skriver Åsa Regnér.

DEBATT

DEBATT. Barnäktenskap är till för att kontrollera och begränsa flickors liv och sexualitet. Det kan vi inte acceptera. Jämställdhetspolitiken i Sverige måste omfatta alla.

Det är inte tillåtet att ingå barnäktenskap enligt svensk lag. Jag vill inte att något barn oavsett bakgrund ska vara, behandlas eller betraktas som gift. En översyn av lagstiftningen förbereds nu på Justitiedepartementet. Jag och Morgan Johansson bjuder in övriga riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna för ett möte den 17 februari för att diskutera lagstiftningen och berörda myndigheters arbete i frågan kring barnäktenskap.

Det ligger inom mitt ansvarsområde att säkerställa att socialtjänstens och andra myndigheters hantering av dessa barn, främst flickor, görs på ett sätt så att deras rättigheter tillgodoses och att de får det stöd de behöver. Jag har träffat SKL:s ordförande för att prata om dessa frågor och kommer göra det igen och jag har redan träffat Migrationsverkets t.f. generaldirektör och haft samtal om hur de arbetar för att säkerställa ett barn- och jämställdhetsperspektiv i sitt arbete. Vi har även tät dialog med Socialstyrelsen.

Det brister i likvärdigheten över landet när det gäller socialtjänstens skydd mot barnäktenskap. Kommunerna tolkar socialtjänstlagen och barnkonventionen väldigt olika. En del kommuner låter flickor bo med sina vuxna män medan till exempel Göteborgs stad alltid separerar ett barn som uppges vara gift från sin man.

Det ska inte spela någon roll vilken kommun barnet bor i, bedömningar ska göras likvärdigt. Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare ska betraktas som ensamkommande och erbjudas det stöd och de rättigheter det för med sig, även om barnet uppges vara gift.

Vi behöver förtydliga vad som gäller och öka kunskapen hos myndigheter och kommuner för att skydda barn och ge dem möjligheten till ett självständigt liv.

Åtgärder som har vidtagits är:

Länsstyrelsen i Östergötland har i uppdrag att stödja kommunerna med kunskap när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck, däribland barnäktenskap.

Jag har gett Barnombudsmannen i uppdrag att stödja myndigheter, kommuner och landsting i arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter som en del i ett nationellt kunskapslyft.

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot flickor och kvinnor i vilken vi avsätter 900 miljoner kronor för insatser.

Vi ändrar i examensordningarna så att kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ingår i utbildningar för relevanta yrkesgrupper.

Jag bjuder in till en nationell samling den 14 februari mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Socialstyrelsen har tagit fram en handbok om socialtjänstens handläggning av ensamkommande barn och inrättar ett nationellt kunskapscenter för frågor om ensamkommande barn. 

Regeringen har en handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp.

Regeringen gör en miljardsatsning för att förstärka den sociala barn- och ungdomsvårdens bemanning och kvalitet.

Sverige ska vara väldens bästa land att växa upp i för alla barn. Jag kommer aldrig att acceptera att samhället blundar för att barn fråntas sina rättigheter att själv välja hur de vill utbilda sig, med vem de vill ha en kärleksrelation och hur de ska forma sina liv som vuxna.

De ska ha en barndom och en ungdomstid där de har tryggheten att leva fria från förtryck och det ska våra åtgärder säkerställa.


Åsa Regnér, barn-, äldre och jämställdhetsminister


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN