Las-utredningen måste utgöra grundplattan

Moderaterna: En ny arbetsrätt får inte vattnas ur

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Löfven och Lööf har lovat att reformera arbetsrätten. För att vi ska kunna stödja en sådan reform måste förslagen som utredningen har presenterat minst utgöra bottenplattan, utan att vattnas ur, skriver Mats Green.
Löfven och Lööf har lovat att reformera arbetsrätten. För att vi ska kunna stödja en sådan reform måste förslagen som utredningen har presenterat minst utgöra bottenplattan, utan att vattnas ur, skriver Mats Green.

DEBATT. Situationen på arbetsmarknaden är allvarlig. För några grupper hotar nu massarbetslöshet och Sverige är på väg mot den högsta arbetslösheten någonsin. För att ha råd med välfärd och trygghet behövs omfattande reformer för fler jobb.

En sådan viktig reform är en moderniserad arbetsrätt.

Pandemin har fördjupat ett redan allvarligt utanförskap. Före krisen var Sverige det enda EU-landet som fått en stigande arbetslöshet sedan hösten 2014. Vi hade sämst tillväxt per person i hela EU – det vill säga svagast växtkraft i ekonomin. Nu riskerar vi en bred massarbetslöshet i vissa grupper. Redan i dag jobbar inte varannan kvinna från Afrika och Mellanöstern.

För att ha råd med trygghet och välfärd måste fler jobb skapas i Sverige, och fler människor måste jobba. Det är en helt avgörande framtidsfråga. Och om vi inte gör något kommer hundratusentals människor att fastna i livslångt utanförskap med ökad risk för kriminalitet och segregation.

När ekonomin ska starta om efter coronakrisen behövs alltså omfattande reformer. Detta har också Moderaterna länge efterlyst. En sådan viktig reform är en mer flexibel arbetsrätt. 

Den statliga utredningen En moderniserad arbetsrätt innehåller bra förslag som vi Moderater menar är nödvändiga för att stärka svenska företag och svensk konkurrenskraft, förbättra matchningen, öka rörligheten och underlätta för fler att få det första jobbet.

I en tid när så många förlorat eller riskerar att förlora sina jobb, har det aldrig varit viktigare för företag att kunna ställa om eller behålla nyckelpersoner bland medarbetare.

Moderaterna vill medverka till en reformerad arbetsrätt och för att vi ska kunna stödja en sådan reform måste förslagen som utredningen har presenterat minst utgöra bottenplattan, utan att vattnas ur.

I synnerhet behöver reglerna för uppsägning av personliga skäl reformeras och även här måste detta göras tydligt utöver bottenplattan i form av utredningen. 

I en tid när så många förlorat eller riskerar att förlora sina jobb, har det aldrig varit viktigare för företag att kunna ställa om. Det handlar i förlängningen om små och medelstora företags möjlighet att överleva – och efter krisen skapa fler jobb.

Moderaternas första önskan är att arbetsmarknadens parter kommer överens om framtidens regler på arbetsmarknaden. Vi har hög tilltro till både fack- och arbetsgivarorganisationer. Men om det inte visar sig möjligt måste politiken vara med och ta ansvar. För mycket har hänt med svensk arbetsmarknad och ekonomi sedan lagen om anställningsskydd tillkom.

I dag domineras ekonomin i högre grad av tjänstesektorn och produktionen är beroende av medarbetarnas kompetens. Den demografiska utvecklingen har också gjort att efterfrågan på högkvalificerad arbetskraft har ökat. Detta har i sin tur lett till att vissa grupper har fått det svårare att etablera sig på arbetsmarknaden.

Anställningsskyddet har en viktig roll i att skydda människor från godtyckliga uppsägningar, men ett alltför strikt anställningsskydd kan försvåra inträdet på arbetsmarknaden.

Utvecklingen i samhället ställer höga krav på ekonomins anpassningsförmåga. Som utredningen mycket riktigt framhåller sker anpassningar till förändringar i omvärlden i den svenska ekonomin i hög grad genom anställningar och uppsägningar. Alltså genom att arbetskraft rör sig mellan verksamheter som drar ner till verksamheter som expanderar.

Även kompetensutveckling i arbetslivet är en väsentlig del i ekonomins anpassningsförmåga. Enligt OECD hänger mer än hälften av produktivitetsökningarna samman med anpassning av kvalifikationer och organisationsformer. 

Sex av tio företag i Sverige, i storleken 1 till 49 anställda, har inte kollektivavtal. För oss Moderater är det högst väsentligt att även dessa företag omfattas av reformeringen av arbetsrätten och inte bara de företag som i dag har kollektivavtal.

Vi kommer att slå vakt om förbättringar för företagen, men de mindre företagen i synnerhet. Vi hoppas och förutsätter att Centerpartiet och Liberalerna kommer att stå upp för vad de lovat de mindre företagen och heller inte kommer acceptera en urvattning av utredningens förslag.

Moderaterna vill utveckla den svenska modellen, som har tjänat Sverige väl under lång tid. Vi vill se en rättvis arbetsrätt som skyddar mot godtyckliga uppsägningar och som samtidigt anpassas till dagens arbetsmarknad. Det är viktigt att upprätthålla en rimlig balans mellan arbetsmarknadens parter, med god trygghet för den anställde.


Mats Green, arbetsmarknadspolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE