Debatt

M, ni monterar ner vår gemensamma välfärd

Rådström Baastad: Var tredje moderatledd kommun skär ner på äldreomsorgen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

En översyn av landets moderatledda kommuner visar att många fortsätter med ideologiskt drivna privatiseringar och nedskärningar mitt i krisen, vilket ofta drabbar just äldreomsorgen, skriver Lena Rådström Baastad.
En översyn av landets moderatledda kommuner visar att många fortsätter med ideologiskt drivna privatiseringar och nedskärningar mitt i krisen, vilket ofta drabbar just äldreomsorgen, skriver Lena Rådström Baastad.

DEBATT

DEBATT. I skuggan av pandemin monterar Moderaterna ned vår gemensamma välfärd i delar av landet. I mer än var tredje moderatledd kommun görs förändringar i äldreomsorgen som riskerar att urholka och försvaga den. Det handlar om nedskärningar, privatiseringar, utförsäljningar och nedläggningar.

Trots att behovet av satsningar är större än på flera decennier. Och trots att regeringen, med anledning av krisen, tillfört historiska belopp till kommunerna för att de ska kunna stärka välfärden.

Vi Socialdemokrater skapade under 1900-talet den svenska välfärdsmodellen, ofta med stöd av liberaler, där vi gemensamt finansierar verksamheter som är så viktiga att de ska vara öppna för alla – skola, vård och omsorg.

I takt med att marknadsmekanismerna givits allt mer utrymme har förutsättningarna för en trygg välfärd för alla försämrats under 2000-talet. Under tiden har ojämlikheten ökat snabbare i Sverige än i något annat västland.

Utvecklingen går inte att frikoppla från nyliberalismens erövringar av västvärlden under 1980-talet. ”Vi har ett uppdrag att bekämpa och avveckla välfärdsstaten” deklarerade MUF:s dåvarande ordförande Ulf Kristersson. När M-regeringen tillträdde 1991 släppte de marknadskrafterna lösa i den svenska välfärden och minskade resurserna till den.

2000-talets M-ledda regeringar sålde ut apotek och vårdcentraler och privatiserade sjukhus och äldreboenden. Den nya välfärdsmarknaden lockade riskkapitalisterna till skolor och förskolor. Arbetsrätten försämrades och tillfälliga och osäkra anställningar ökade inom välfärden. Den moderata stupstocken kastade över hundratusen människor ur sjukförsäkringen.

Under tid har välfärdssystemets bärande strukturer försvagats, vilket även S-ledda regeringar bär ett ansvar för.

Nu står vi här i en pandemi. Är det något krisen har visat är det styrkorna i vår svenska välfärdsmodell, men även vikten av att vi nu bygger vår gemensamma välfärd starkare än innan krisen.

En översyn av landets moderatledda kommuner visar att många trots det fortsätter med ideologiskt drivna privatiseringar och nedskärningar mitt i krisen, vilket ofta drabbar just äldreomsorgen. 

Ett exempel är Sigtuna där har Moderaterna privatiserat nästan all hemtjänst, med undermåliga lokaler och sämre tillgång till skyddsutrustning som följd.

I Helsingborg fortsätter Moderaterna att privatisera äldreomsorgen och i Karlstad lägger de ut äldreboenden på entreprenad.

I Huddinge och Danderyd lägger de ned den kommunala hemtjänsten. I Mariestad sänker de kvaliteten i hemtjänsten för att spara. I Kristianstad skär de ned 21 miljoner kronor på i huvudsak äldreomsorgen. I Norrtälje har de drivit fram försämrad trygghet för vårdbiträden inom hemtjänsten.

Exemplen är många fler.

På andra håll har äldreomsorgen stärkts. Socialdemokratiskt styrda Kalmar och Sundsvall slopade delade turer för en mer hållbar arbetssituation och bättre omsorgskvalitet. Sundsvall använde regeringens tillskott för att öka bemanningen på äldreboenden och stärka demensvården och hemtjänsten.

Vi ska bygga världens bästa äldreomsorg. Förra mandatperioden bröt vi med tidigare M-regeringars inslagna väg och ökade de statliga tillskotten till kommuner och regioner. 35 miljarder kronor sköts till för att bland annat stärka äldreomsorgen.

Med äldreomsorgslyftet höjer vi kompetensen genom utbildning på betald arbetstid till vårdbiträde och undersköterska. Vi förbättrar arbetsmiljön och inför en fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Nu har också arbetet för en äldreomsorgslag inletts för att tydliggöra uppdraget och säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård.

Parallellt krävs kraftfulla politiska svar för att återta kontrollen på det som blivit en vårdmarknad respektive skolmarknad. Nu kommer också lagändringar för att sjukförsäkringen ska bli mer trygg och rättvis.  

En stark gemensam välfärd ger trygghet både åt individen och i hela samhället. Detta förutsätter ett robust och hållbart välfärdssystem som står pall. Som sätter stabilitet före en ideologiskt driven privatiseringshets. Ordning och reda framför fri etableringsrätt. Framförhållning och beredskap framför näringslivets pressade just-in-time-kultur.

Låt pandemin vara spiken i kistan för marknadsliberala utflykter och experiment. Med traditionella socialdemokratiska lösningar bygger vi framtidens välfärd.


Lena Rådström Baastad, partisekreterare Socialdemokraterna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Socialdemokraterna

LÄS VIDARE

DEBATT Så ska Stockholm klara av den andra vågen

ÄMNEN I ARTIKELN

Socialdemokraterna

Lena Rådström Baastad

Moderaterna

Ulf Kristersson

Välfärd

Sigtuna