Debatt

Simma – den perfekta vägen till bättre hälsa

Debattörerna: Sverige behöver 100 nya simhallar på tio år

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jonas Colting, Karin Brand och Mikael Jansson kräver 100 nya simhallar på tio år som ett led i arbetet för bättre folkhälsa. ”Ingen motionsform kan bättre motsvara de kraven än simning och vattenträning! ” skriver de.
Jonas Colting, Karin Brand och Mikael Jansson kräver 100 nya simhallar på tio år som ett led i arbetet för bättre folkhälsa. ”Ingen motionsform kan bättre motsvara de kraven än simning och vattenträning! ” skriver de.

DEBATT

DEBATT. När det svenska politiska etablissemanget samlas för Almedalsveckan i Visby om en månad finns det en samhällsfråga som borde få betydligt större utrymme än vad den hittills fått, nämligen den alarmerande statusen på den svenska folkhälsan.

Vi nås regelbundet av rapporter om stadigt försämrad folkhälsa och Folkhälsomyndigheten beräknade 2010 att ohälsan då kostade det svenska samhället 120 miljarder kronor per år.

Vad den siffran landar på i år vågar man bara gissa och bäva inför. För att inte nämna vad det kostar vårt land i humankapital och mänskligt lidande.

Samhället behöver investera i samtida och framtida folkhälsa! Samhället behöver i alla led investera i förbättrade möjligheter till motion, rörelse, friskvård och rekreation.

Motion, rörelse och friskvård som med fördel kan användas, utnyttjas och uppskattas av alla, oavsett förutsättningar, ålder, kön eller eventuella funktionsnedsättningar.

Ingen motionsform kan bättre motsvara de kraven än simning och vattenträning!

En simhall är det enda exemplet på en anläggning där precis alla kan motionera efter eget behag.

I vilket annat sammanhang kan en OS-guldmedaljör som Sarah Sjöström, en 80-åring, någon med kraftig övervikt eller funktionsnedsättningar, någon som ska rehabiliteras efter skada eller sjukdom, små barn, motionärer och alla där emellan träna samtidigt efter sina egna förutsättningar?

Simning är en unik motionsform som passar alla och är därmed den mest jämlika av alla motionsformer. En simarena ger också möjlighet till många andra former av träning, rehabilitering och lek.

I Sverige har vi vatten i vårt DNA. Vi är omgivna av sjöar, hav, kustlinje och vattendrag som inbjuder till bad, simning, lek och avkoppling under sommarmånaderna.

Antalet omkomna genom drunkning har under den senaste fyraårsperioden ökat med 25 procent! Att kunna simma är inte bara en medborgerlig rättighet liv, det är en färdighet som räddar liv!

I Sverige har vi tagit en ära i att alla ska lämna den svenska grundskolan som simkunniga. Att vara simkunnig gör det möjligt för ännu fler att vara en del av en gemenskap, att kunna vara med och ha roligt med andra i och kring vatten. I Sverige är det ett kunskapskrav, för att få betyg i ämnet Idrott & Hälsa, att eleverna i slutet av årskurs 6 och 9 ska vara simkunniga. Skolverkets rapport visar att för få undervisningstillfällen och begränsad tillgång till simhallar är de största orsakerna till att eleverna inte är simkunniga.

Ändå ser vi idag att simkunnigheten i landet är på nedgång. Sämst är simkunnigheten hos invandrade nya svenskar och flyktingar. Gentemot den målgruppen kan simning och vattenträning också bidra som en mycket viktig integrationsfaktor. Integration genom motion!

Många svenska simhallar och badhus är fallfärdiga och behöver antingen renoveras eller rivas inom en snar framtid. 40 svenska kommuner saknar helt en offentlig simhall! Hur lär sig barn att simma då? I Stockholm, Göteborg och Malmö är möjligheterna till sim- och vattenmotion kraftigt underdimensionerade och står inte på något sätt i paritet till folkmängd och behov.

Sverige behöver 100 nya simhallar under de kommande tio åren!

Investeringar i nya simhallar ger en lång och lönsam avkastning på folkhälsan och behöver inte heller kosta skjortan. Borås Stad är ett lysande exempel. Där byggdes 2010 en fullskalig 50-metersbassäng inklusive barnbassäng, läktare, omklädningsrum, gym, föreningslokal, reception och kafeteria för blott 56 miljoner kronor. I sammanhanget en mycket modest summa.

100 nya simhallar under tio år skulle komma att rädda liv. Och det skulle vara en kraftfull investering i folkhälsa, integration och i den bredaste och bästa av motionsformer.

100 nya simhallar under tio år skulle på sikt spara samhället pengar.

Vad kunde vara mer värt att investera i?


Jonas Colting, hälsodebattör och VM-medaljör i triathlon
Karin Brand, generalsekreterare Svenska Livräddningssällskapet
Mikael Jansson, förbundschef, med stöd av Svenska Simförbundet


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Fetmaexplosionen

LÄS VIDARE

DEBATT. Träningshetsen ett hot mot folkhälsan

ÄMNEN I ARTIKELN

Fetmaexplosionen

Svenska Livräddningssällskapet

Jonas Colting

Sarah Sjöström

Integration

Simning

Folkhälsomyndigheten