Varför glömmer ni bort brottsoffren?

Debattören: Här är listan över vad polisen behöver ändra på

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

De finns mitt ibland oss. I tusentals. Men ändå är brottsoffren den grupp i samhället som oftast glöms bort till förmån för de människor som försatt dem i den situation de hamnat i. Här måste bland annat polisen förbättra sig, skriver Mia Landell.
Foto: GETTY
De finns mitt ibland oss. I tusentals. Men ändå är brottsoffren den grupp i samhället som oftast glöms bort till förmån för de människor som försatt dem i den situation de hamnat i. Här måste bland annat polisen förbättra sig, skriver Mia Landell.

DEBATT

DEBATT. De finns mitt ibland oss. I tusentals. Men ändå är de den grupp i samhället som oftast glöms bort till förmån för de människor som försatt dem i den situation de hamnat i.

Jag pratar om brottsoffren.

Alla känner vi nog någon som blivit utsatt för ett brott. Gemensamt för nästan alla av dem är att de inte själv valt att bli ett offer, någon annan har gjort det valet åt dem i samma stund som de också gjorde valet att överträda lagen.

Trots det får de förvånansvärt lite uppmärksamhet, utan fokus läggs allt som oftast i stället på den som utfört brottet.

Jag har jobbat med brottsofferstöd i över 20 år och upplever att stödet till brottsoffer och vittnet står kvar på samma nivå som det gjorde när jag började mitt arbete. Brotten de utsätts för har däremot i vissa fall ändrat karaktär och blivit både grymmare och råare, men hjälpen och stödet till de utsatta är i mångt och mycket undermålig.

Den första ett brottsoffer möter är polisen. Många poliser brinner för sitt jobb, men ger verkligen myndigheten dem rätt förutsättningar att utföra det? Sedan polisens omorganisation 2015 har det varit ett stående inslag om att utredningar blir liggandes på hög och läggs ner utan ordentliga förundersökningar.

Vad är det som gick snett i den här omorganisationen undrar jag? Vad är det som gör att färre brott utreds, brottsoffer är missnöjda och poliserna själva byter yrken? Det finns nog inget enkelt svar på den frågan, men att det finns potential till förbättringar råder det nog inga tvivel om.

Eftersom jag jobbar med brottsoffer och vittnen så har jag däremot skrivit ihop en kort lista på vad dessa efterfrågar hos polisen.

Det är egentligen inga ouppnåeliga mål. Om de uppfylls skulle det också kunna göra en stor skillnad för själva rättsprocessen eftersom resultatet blir betydligt tryggare vittnen och brottsoffer.

  • Vittnen efterfrågar ofta stöd och information. Tyvärr så har de inte samma möjlighet till att få sitt stödbehov förmedlat till olika hjälporganisationer från polisen som brottsoffren har då det inte står inskrivet i Förundersökningskungörelsen att polisen ska informera om stödinsatser för vittnen.

  • Bättre insyn i förundersökningen. Med det menar jag inte att man ska kunna gå in och läsa förhör och andra utredningsåtgärder, utan att man lätt och smidigt ska kunna kontakta sin handläggare för att höra hur förundersökningen fortskrider.

  • Få återkoppling då förundersökningar läggs ner. Som brottsoffer kan man ibland känna sig misstrodd i det läget. Ett telefonsamtal från handläggaren eller åklagaren där man berättar varför man lagt ner och där man som brottsoffer får möjlighet att ställa frågor skulle underlätta för den utsatte.  

  • Att man blir duktigare på att informera om vilka stödinsatser som finns för brottsoffret redan vid anmälningstillfället. Som utsatt är det ofta en övermäktig uppgift att själv söka hjälp och därför är det viktigt att man får information om stöd till sig så tidigt som möjligt.

Som brottsoffer är oftast polisen den första instansen inom rättssystemet man träffar på. Hur man bemöts där är inte bara avgörande för hela förundersökningen, utan också för den upplevelse och den bild som brottsoffret får av rättsväsendet.

Det görs mycket bra redan i dag, men det finns också en hel del som behöver förbättras för att hjälpa de brottsdrabbade på bästa möjliga sätt.


Mia Landell, verksamhetsansvarig Brottsofferjouren Östra Östergötland


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE