Vi säger nej till ineffektiv politik

Replik från M om satsningar på välfärden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Jessica Polfjärd och Maria Plass (M).

REPLIK. Fredrik Olovsson (S) och Tomas Eneroth (S) kritiserar Moderaterna för att brista i transparens, trots att deras eget parti både i opposition och regeringsställning steg för steg försämrat transparensen i sina budgetar. Vidare torgför de rena felaktigheter om Moderaternas politik. Låt oss ge några exempel.

För det första har regeringen ur sin budget tagit bort beräkningar som visar att regeringens förslag leder till färre jobb.

Såväl Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet visar att det handlar om motsvarande tiotusentals jobb.

För det andra har Finansdepartementets egna beräkningar, som visar att 80 procent av hushållen får det sämre med regeringens budget 2016, också plockats bort ur budgeten enligt uppgifter i SvD.

Även i år förlorar majoriteten av svenska hushåll på regeringens politik. Varför har denna information försvunnit ur budgeten?

För det tredje är Socialdemokraternas ovilja att redovisa politiken inget nytt. I opposition redovisades endast ettåriga budgetar – och redovisning av kommunernas ekonomi saknades helt. Bara två av de fem tabeller över offentliga finanser som Moderaterna och andra riksdagspartier regelmässigt bifogar till motionen, redovisade S till riksdagen.

Socialdemokraterna hävdar även att Moderaterna skär ned i välfärden i kommunerna. Inget påstående kunde vara mer felaktigt.

Vi satsar nästan 60 miljarder kronor på skola och annan välfärd i kommunerna, vilket tydligt framgår i vår budget. Vad Socialdemokraterna riktar in sig på är att vi säger nej till ineffektiv arbetsmarknadspolitik – utbyggnad av statligt subventionerade extratjänster i den offentliga sektorn – och ineffektiva byggstöd i kommunerna. Två år efter att extratjänsterna lanserats är misslyckandet uppenbart – bara fem procent av de utlovade 20 000 platserna används. De kommunala byggstöden är små och verkningslösa. Vi skär alltså inte ned – vi säger nej till ineffektiv politik.

I stället för att lägga tiden på bortförklaringar och osanna påståenden om motståndarnas politik, borde regeringen ta tag i verkliga problem och ärligt argumentera för sin sak.


Jessica Polfjärd, gruppledare i riksdagen (M)
Maria Plass, ledamot riksdagens Finansutskott (M)

ARTIKELN HANDLAR OM