Det ska inte gå att leva i Sverige utan tillstånd

M: Regeringen har tappat kontrollen över skuggsamhället

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att en efterlyst person utan uppehållstillstånd påträffas i anslutning till Magdalena Anderssons bostad sätter fingret på ett allvarligare problem än hennes dubbelmoral. Regeringen har tappat kontrollen över det skuggsamhället som tillåtits breda ut sig i Sverige under senare år, skriver Maria Malmer Stenergard.
Att en efterlyst person utan uppehållstillstånd påträffas i anslutning till Magdalena Anderssons bostad sätter fingret på ett allvarligare problem än hennes dubbelmoral. Regeringen har tappat kontrollen över det skuggsamhället som tillåtits breda ut sig i Sverige under senare år, skriver Maria Malmer Stenergard.

DEBATT. Att en efterlyst person utan uppehållstillstånd påträffas i anslutning till Magdalena Anderssons bostad blixtbelyser det skuggsamhälle som breder ut sig i Sverige.

Vid det här laget känner vi alla till bakgrunden: En efterlyst person utan uppehållstillstånd greps utanför Magdalena Anderssons bostad i samband med att ett företag utan kollektivavtal utförde städtjänster hemma hos henne.

Det är ett tungt fall för Magdalena Andersson, som gärna sätter sig till doms över andra personer. Senast i sitt installationstal som partiledare för S betonade hon det ”personliga ansvaret” för de som anlitar arbetskraft till ”orimligt låga priser”.

Men det inträffade sätter fingret på ett allvarligare problem än Magdalena Anderssons dubbelmoral.

Faktum är att regeringen har tappat kontrollen över det skuggsamhället som tillåtits breda ut sig i Sverige under senare år.

Den senaste officiella siffran pekar på att upp mot 50 000 personer vistas här illegalt. Siffran är minst fyra år gammal och poliser tror att det snarare handlar om det dubbla.

Att, som migrationsminister Anders Ygeman i en intervju häromdagen, försöka tona ner hur många som finns i skuggsamhället, vittnar om att han inte inser allvaret i situationen.

Regeringens oförmåga att ta tag i skuggsamhället drabbar inte minst de personer som lever här utan tillstånd. Vi vet att just de löper en extra hög risk att utnyttjas och utsättas för våld och andra övergrepp.

Vi har också sett exempel på allvarliga våldsdåd som utförts av personer som inte borde ha varit här. Det fruktansvärda terrordådet på Drottninggatan år 2017 är det mest kända fallet.

Trots problemen har lite hänt under Socialdemokraternas snart åtta år i regeringsställning. För det är långt ifrån tillräckligt att tillsätta förutsättningslösa utredningar eller att ge nya vaga uppdrag till olika myndigheter.

För att återta kontrollen och bekämpa skuggsamhället krävs en helt annan politik. Det ska vara svårt – i princip omöjligt – att leva i Sverige utan tillstånd. Och den som ändå gör det ska gripas, sättas i förvar och utvisas.

Nu behövs krafttag. Därför vill Moderaterna se följande åtgärder:

  1. Genomför en nationell folkräkning. Ett stort antal personer bor på andra adresser än de uppger. Det finns också personer med flera identiteter. En nationell folkräkning skulle komma åt en del av dessa felaktigheter och bidra till att fastställa vilka som faktiskt bor i Sverige.
  2. Inför boendeskyldighet och fotboja. Moderaterna vill införa en boendeskyldighet vid Migrationsverkets boenden. Vi vill också öppna för elektronisk övervakning - fotboja - för att säkerställa att personer som ska lämna landet också gör det.
  3. Slopad sekretess och informationsplikt för myndigheter och kommuner. Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas här utan att ha rätt till det.
  4. Anmälningsplikt för asylsökande. En asylsökande ska vara skyldig att vara tillgänglig för Migrationsverket. En person som avviker utan att lämna kontaktuppgifter ska automatiskt förlora rätten till boende och bidrag.
  5. Stoppa bidrag till personer vid olovlig vistelse. Det finns exempel på kommuner som ger ekonomiskt stöd till personer som befinner sig illegalt i landet. Det vill vi moderater förbjuda i lag.
  6. Förlängd preskriptionstid från fyra till tio år för utvisningsbeslut. En betydligt längre preskriptionstid gör det mindre attraktivt för dem som utvisats att hålla sig gömda i avvaktan på ny möjlighet att söka asyl.
  7. Tvångstestning av dem som ska utvisas. Grovt kriminella kan i praktiken skjuta upp sin utvisning genom att vägra covidtest när utvisningen ska verkställas, eftersom mottagarlandet kräver negativt test. Trots att Moderaterna samlat en riksdagsmajoritet för en lagändring har regeringen inte agerat.
  8. Villkora biståndet. Sverige bör ställa krav på länder som tar emot svenskt bistånd att samarbeta vid återtagande av sina medborgare. Konsekvensen av att vägra ta emot egna medborgare bör vara att biståndet dras in eller minskas.
  9. Fler återtagandeavtal. Sverige bör få på plats fler avtal med ursprungsländer för att underlätta återvändandet.

Det är förstås mindre bra att privatpersonen Magdalena Andersson slarvar när hon kontrollerar de företag som hon anlitar. Men den oförmåga att ta tag i skuggsamhället som kännetecknar Magdalena Anderssons regering är betydligt värre.

En moderatledd regering kommer prioritera arbetet med att utvisa personer som inte har rätt att vara här. Det krävs för att få ordning på Sverige.


Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE