Era pensionsförslag duger inte, politiker

Pensionsekonom: Ogenomtänkta kompromisser som inte löser problemen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Omfattande och ogenomtänkta kompromissförslag i sista sekund bidrar inte till den respekt och långsiktighet som pensionsfrågan förtjänar, skriver Shoka Åhrman, pensionsekonom på SPP.
Omfattande och ogenomtänkta kompromissförslag i sista sekund bidrar inte till den respekt och långsiktighet som pensionsfrågan förtjänar, skriver Shoka Åhrman, pensionsekonom på SPP.

DEBATT. Det har länge varit tydligt att pensionerna är en av de viktigaste frågorna inför valet i höst.

Det är bra! Pensionsfrågan förtjänar uppmärksamhet och det finnas många delar i systemet att se över för att få ett bättre system för dagens och morgondagens pensionärer.

Frågan är också högt värderad hos väljarna. I årets val har Sveriges 2,3 miljoner pensionärer stora möjligheter att påverka valutgången. I en undersökning som SPP genomfört under våren i samarbete med Novus visade att mer än var femte i åldern 50–79 år anser att pensionsfrågan är avgörande för vilket parti de ska rösta på i valet.

Samma undersökning visar, bland den svenska allmänheten 18–79 år, att mer än sju av tio anser att pensionerna bör höjas och att det är politikernas yttersta ansvar att hantera detta. Det är därför inte överraskande att politikerna under valåret 2022 presenterar förslag på höjda pensioner.

Men förslagen som presenterats i samband med vårändringsbudgeten är inte så långsiktigt övervägda och finansierade som väljarna kan begära.

De ogenomtänkta förslagen riskerar att bryta mot pensionsgruppens arbetsordning eller helt enkelt orsaka att de inte alls diskuteras där.

Förslagen som presenterats tillför ytterligare administrativt betungande hantering, verktyg och modeller för byggstenarna i den egna pensionen, vilket komplicerar den ytterligare.

Alla som gjort ett försök vet redan i dag att det är svårt att få en överblick av de olika delarna i pensionen. Det är en uppenbar risk när fler borde vara med och påverka och intressera sig för sin egen framtida pension.

Värdet i att skapa egna insikter och intresse för vad som påverkar den egna pensionen är central i ett välfungerande och folkligt förankrat pensionssystem. Vad innebär det exempelvis att gå ner i arbetstid en del av livet, eller att jobba ett år längre innan pensionen? Och hur viktig är tjänstepensionen?

Blir det lättare att förstå mekanismerna som styr pensionen blir det också lättare att känna eget ägarskap och påverka den.

Utöver att det blir svårt att hänga med skapar dessa tvära kast en ovisshet om effekter på det framtida pensionskapitalet.

Kortsiktiga beslut utan planer på att även långsiktigt reformera pensionssystemet kan riskera stabiliteten för framtida generationers pensionsutbetalningar.

Det är en uppenbar brist i att det inte finns något ramverk i hur överskottet i pensionssystemet i dag kan användas till högre utbetalningar. Balanseringsmekanismen som bromsar systemet för att undvika underskott finns och har tillämpats.

Det föreslås nu från flera partier att det ska införas en gas i pensionssystemet, motsvarande den broms som finns i dag. I båda de förslag som finns på bordet inför budgetomröstningen finns en utredning av hur en sådan gas skulle kunna tillämpas.

Även om det finns ett betydande utrymme i överskottet står vi på en skakig kapitalmarknad som i förlängningen kan det påverka utrymmet för gasen på ett negativt sätt.

Ska så omfattande förändringar införas får det inte vara i ett hastverk.

Utöver tydliga regelverk behövs en tydlig konsolideringspolicy och kapitalförvaltningspolicy anpassat till reformen. Det tar tid att få på plats och kräver bred samsyn.

Jag hoppas innerligt att intresset för pensionsfrågan är här för att stanna, hur vi bygger ett robust system för att säkra pensionerna för dagens och morgondagens pensionärer är en viktig fråga.

Men för att det ska vara robust för morgondagens pensionärer behöver vi hantera frågan med en avsevärt större mängd varsamhet, respekt och långsiktighet.


Shoka Åhrman, pensionsekonom SPP


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert: