Barn ska inte behöva se mamma bli slagen

Jämställdhetsministern: Här är regeringens satsningar mot mäns våld mot kvinnor

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Totalt avsätter regeringen ytterligare 130 miljoner kronor till arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, skriver Åsa Lindhagen.
Foto: GETTY
Totalt avsätter regeringen ytterligare 130 miljoner kronor till arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, skriver Åsa Lindhagen.

DEBATT

DEBATT. Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är omfattande samhällsproblem som skapar stort lidande för dem som utsätts.

Våldet och förtrycket är ett hot mot jämställdheten och dessutom kostar det samhället stora resurser. Därför satsar regeringen, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, 130 miljoner kronor i vårbudgeten på att bekämpa våldet och stärka arbetet med att ge skydd och stöd till utsatta.

Varje kvinna som utsätts för våld i hemmet är en för mycket. Varje barn som är rädd för att pappa ska slå mamma är ett för mycket. Varje människa som får sin frihet begränsad i hederns namn är en för mycket.

Vi kan aldrig acceptera våldet, oavsett uttrycksform eller i vilket sammanhang det sker. Och politiken har ett ansvar att arbeta för att våld mot kvinnor och barn ska upphöra och för att bekämpa det hedersrelaterade våldet och förtrycket.

Förra mandatperioden tog S/MP-regeringen stora kliv framåt och antog en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Till strategin finns ett åtgärdsprogram kopplat och hittills har 1,3 miljarder kronor avsatts för genomförandet.

Utöver nödvändiga insatser för att ge skydd och stöd till våldsutsatta pekar strategin också på vikten av att förebygga våldet. Mer behöver göras för att de som utövar våld ska sluta med det. Vi behöver också motverka destruktiva maskulinitets- och machonormer samt öka mäns och pojkars delaktighet i kampen mot våldet.

I vårbudgeten är regeringens prioriteringar på jämställdhetsområdet tydliga. Totalt avsätter vi ytterligare 130 miljoner kronor till arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Det förebyggande arbetet ska utvecklas och stödet och skyddet till personer som utsätts för våld och förtryck ska stärkas. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), som bland annat driver Kvinnofridslinjen, får extra medel och vi förstärker det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Kvinno- och tjejjourerna får mer resurser till sin mycket viktiga verksamhet med att ge stöd till kvinnor och barn som utsätts för våld och vi räddar kvar Jämställdhetsmyndigheten som är en helt central aktör i att driva arbetet mot våldet framåt.

Satsningen på 130 miljoner kronor är en viktig förstärkning av arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Genom att bekämpa våldet tar vi också steg mot ett mer jämställt samhälle. Och att kämpa för jämställdhet är viktigare än på mycket länge.

För vi lever i tider där starka krafter vill rulla tillbaka jämställdheten. Det räcker inte längre med att kämpa för att uppnå ökad jämställdhet, vi måste också försvara de framsteg som redan uppnåtts. 

Budskapet från regeringen är därför tydligt: jämställdheten ska framåt, inte bakåt.


Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE