Kyrkan ska inte präglas av partipolitik

Slutreplik från SD om kyrkan och flyktingpolitiken

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Vi vill varken se en socialdemokratisk, eller sverigedemokratisk kyrka, utan en kyrka som vågar vara just kyrka och trygg i sin teologiska roll, skriver Aron Emilsson.

SLUTREPLIK. Låt mig inledningsvis tacka Sveriges kristna råd (SKR) för ett engagerat svar på vårt debattinlägg om den politiska ensidigheten inom företrädarskapet för svensk kristenhet. Låt mig också initialt reda ut sakernas tillstånd så att diskussionen kan ta en konstruktiv riktning. Ingenstans har vi påstått att kyrkan inte ska lägga sig i flyktingpolitiken, tvärtom. Likt SKR själva bekräftar i sin replik så har vi markerat det hedrande och beundransvärda i när kyrkan vill bidra i samhällsdebatten.

Vad vi däremot pekar på och problematiserar är när man gör det med bjälken kvar i ögat utifrån en politisk ensidighet. En ensidighet som inte tar hänsyn till den globala problematiken och de allvarliga förhållandena i vårt land.

Till skillnad från SKR anser vi att det bästa sättet att värna människovärdet är att hjälpa de många nödlidande som är kvar i krisområdenas närhet. Inte genom att bedriva en ohämmad migration till vårt land som skapar en inlåsningseffekt för nyanlända, långt ifrån majoritetssamhället och i händerna på gängkriminalitet.

En annan allvarlig konsekvens av SKR:s migrationshållning är att funktionsnedsatta och äldre i Sverige får se assistans och bistånd dras in på grund av att kommuner går på knäna ekonomiskt. I synnerhet de kommuner som gått i bräschen för den ansvarslösa migrationspolitik Sverige fört och som SKR uppenbarligen försvarar genom att förespråka en gränslös migration till Sverige.

En politik som är till gagn för ingen, varken nyanländ eller infödd svensk.

Låt mig också konstatera att vi är valda ombud i såväl Svenska kyrkan som Sveriges riksdag. Ett betydande antal människor, troende och icke-troende, sätter sin tilltro till oss och våra idéer om en socialkonservativ omsorg om landet och dess medborgare. Låt oss alla vara besjälade av det, istället för att bygga halmgubbar i en inrikespolitisk kontext.

Vi vill varken se en socialdemokratisk, eller sverigedemokratisk kyrka, utan en kyrka som vågar vara just kyrka och trygg i sin teologiska roll.

Det är inte heller utifrån våra ögon, utan utifrån undersökningar bland Svenska kyrkans medlemmar och otaliga belägg de senaste decennierna, som vi kan dra slutsatsen att man fjärmat sig från medlemmars intressen samt dragit vänsterut genom socialdemokratins mångåriga inflytande i Svenska kyrkans folkvalda organ.

Vi ska vara ärliga nog att identifiera och problematisera det även om vi också är stolta medlemmar av en kyrka som därutöver bedriver gudstjänst, undervisning, mission och diakoni, eller för den delen förkovrar sig i bibelstudier oavsett om det sker i församlingshemmet i Knäckebyhult, eller inom kyrkostyrelsen.

Allt detta är det ingen som ifrågasätter, utan värdesätter. Likaså det nationella ansvaret för vårt lands största sammanhållande kulturarv. Denna självklarhet får däremot inte grumla betydelsen av kyrkans reformation och förnyelse.


Aron Emilsson, talesperson i trossamfundsfrågor (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

ARTIKELN HANDLAR OM