Debatt

Förslagen går åt fel håll – ökar invandringen

M: Vi tänker inte medverka till en mer generös migrationspolitik

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Om migrationsutredningen ska vara meningsfullt för oss som vill ta ansvar för integrationen, krävs en annan inriktning än den som nu presenterats, skriver Maria Malmer Stenergard och Tobias Billström.

Om migrationsutredningen ska vara meningsfullt för oss som vill ta ansvar för integrationen, krävs en annan inriktning än den som nu presenterats, skriver Maria Malmer Stenergard och Tobias Billström.

Foto: FREDRIK WENNERLUND, TT

DEBATT

DEBATT. Migrationsutredningen är redan på väg åt helt fel håll, mot ökad asylinvandring och amnesti i någon form. Moderaternas förslag om volymmål finns däremot inte med.

I dag träffas återigen den parlamentariska migrationsutredningen, som S+MP-regeringen tillsatt och i vilken samtliga riksdagspartier ingår. Det är till den utredningen statsminister Stefan Löfven numera hänvisar vid samtliga frågor om vilken väg den svenska invandringspolitiken ska ta.

Moderaterna är angelägna om att utredningen ska leda fram till ett hållbart och stabilt regelverk för en stram invandringspolitik i Sverige. Men utredningen fick en dålig start redan när regeringen utformade direktiven i rakt motsatt riktning, bland annat genom att öppna upp för en ytterligare skyddsgrund.

Dessvärre har denna riktning mot ökad invandring tydligt förstärkts när utredningen nu väl kommit igång. De förslag som hittills tagits fram respektive sållats bort i utredningsprocessen skulle sammantaget få till effekt att invandringen ökar och att legitimiteten i systemet undergrävs.

Moderaterna oroas över att utredningen redan från början har slagit in på helt fel väg. Sverige har omfattande integrationsproblem, som griper in i nästan alla politiska områden — jobben, skolan, brotten, bidragen och inte minst barns möjligheter att lyckas i framtiden. 

Vi har därtill fortsatt ett högt mottagande av asylsökande i ett EU-perspektiv. De senaste fem åren har totalt över 300 000 asylsökande anlänt till Sverige. Ska vi klara integrationen, behöver Sverige en stram invandringspolitik för många år framöver.

För att åstadkomma det behöver utredningen fokusera på ett antal centrala förslag som Moderaterna fört fram. Det gäller bland annat att införa ett volymmål för asylinvandringen i nivå med den asylinvandring som Norge, Finland och Danmark har. Det skulle innebära betydligt lägre nivå än i dag.  Liknande typ av volymmål tillämpas i Tyskland.

Det handlar också om att införa en permanent strikt lagstiftning Mot bakgrund av Sveriges stora integrationsmisslyckande kan vi i allt väsentligt inte ha mer generösa regler än vad vi är tvungna till följd av vårt EU-medlemskap och andra internationella åtaganden.

Införandet av ett volymmål har hittills helt negligerats inom ramen för utredningsarbetet. Faktum är att förslaget inte ens finns med på den bruttolista som utredningen tagit fram över frågor som ska hanteras i den fortsatta processen.

Däremot återfinns på listan flera andra förslag som Moderaterna med kraft vänder sig emot. Det rör sig bland annat om att införa en amnesti för de unga personer som omfattas av den havererade gymnasielagen liksom andra förslag som går ut på att göra invandringspolitiken mer generös.

Vi ser också att arbetet inom ramen för utredningen styrs mot en permanent lag som på flera sätt kommer att vara mer generös än vad internationell rätt kräver. Uppehållstillstånd vid ”övrigt skyddsbehov” och uppehållstillstånd vid ”synnerligen ömmande omständigheter” är några exempel.

Därutöver föreslås ett permanentande av den mer omfattande anhöriginvandring , som infördes i somras och som vi från Moderaterna motsatte oss.

Om migrationsutredningen fortsatta arbete ska vara meningsfullt för oss som vill ta ansvar för integrationen, krävs en annan inriktning än den som nu presenterats. Vi är inte beredda att medverka till en mer generös invandringspolitik.

Vi väntar fortfarande på att Socialdemokraterna ska agera i linje med de besked om en stramare invandringspolitik som gavs före valet, och som ledande företrädare fortfarande säger sig vilja ha. Då skulle det finnas goda förutsättningar att lägga grunden för en hållbar invandringspolitik.

Men då måste konstruktiva krafter ta kommandot över den fortsatta processen, och inriktningen på migrationsutredningen läggas om.


Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson (M)
Tobias Billström, gruppledare (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Flyktingmottagandet i Sverige

LÄS VIDARE

DEBATT Asyllagen – ett stort socialt experiment

ÄMNEN I ARTIKELN

Flyktingmottagandet i Sverige

Invandringspolitik

Migrationspolitik

Moderaterna

Tobias Billström

Maria Malmer Stenergard

EU