Debatt

Utvisa utländska våldtäktsmän

SD: Är ni beredda att göra allvar av era löften, M och KD?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Om regeringen inte visar handlingskraft så är just denna fråga om något en bra utgångspunkt för de politiska samtal som numera kan föras mellan M, KD och SD. En gemensam hållning i denna fråga skulle sätta en befogad press på en allt för passiv regering, skriver Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson (SD).
Om regeringen inte visar handlingskraft så är just denna fråga om något en bra utgångspunkt för de politiska samtal som numera kan föras mellan M, KD och SD. En gemensam hållning i denna fråga skulle sätta en befogad press på en allt för passiv regering, skriver Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson (SD).

DEBATT

DEBATT. Efter att Sverigedemokraterna tillsammans med andra partier i opposition samlat en majoritet för att skärpa minimistraffet för våldtäkt så har debatten fortsatt. Regeringen har uttalat att de avser lyda riksdagens tillkännagivande om att skärpa straffet för våldtäkt vilket är bra.

Däremot aktualiseras en annan fråga där både Moderaterna och Socialdemokraterna uttalat stöd för SD:s linje; att fler utlänningar som begår brott måste utvisas.

Nyligen kunde vi läsa om en gruppvåldtäkt där tre utlänningar dömdes av tingsrätten för grov våldtäkt till fleråriga fängelsestraff och utvisning med förbud att återvända inom 15 år.

Men hovrätten ändrade domen så att utvisningsbeslutet upphävdes för en av männen då ”mannens psykiska ohälsa gör honom särskilt sårbar i hemlandet” och att en utvisning skulle drabba mannen orimligt hårt.

De andra två männen fick sina fängelsestraff förkortade med tre månader eftersom hovrätten anser att utvisningen av männen ”medför men som bör beaktas i straffmätningen”.

Hovrätten gör helt rimliga bedömningar utifrån hur lagen är utformad. Det är alltså inte hovrätten som bär ansvar för utfallet, det är lagstiftaren!

Sverigedemokraterna har varit en tydlig röst för dem som velat se skärpta straff generellt och i synnerhet kring vålds- och sexualbrott.

Nu när fler partier anslutit och skapat majoritet för en skärpning av våldtäktsbrottet aktualiseras frågan om de är beredda att göra handling av löften så att fler kriminella utlänningar faktiskt utvisas?

När en domstol överväger om en utlänning ska utvisas ska den ta hänsyn till utlänningens anknytning till det svenska samhället. Allt från arbete, familj och sedan förutsättningar i utvisningslandet.

Samtidigt som Sverigedemokraterna instämmer med Moderaterna om att regeringen skyndsamt måste skärpa minimistraffet för våldtäkt så får inte frågan om utvisning, inte minst mot bakgrund av ett brott som våldtäkt, hamna i skuggan.

Det är rimligt att Sveriges utgångspunkt alltid ska vara utvisning för ett brott som våldtäkt. Sverigedemokraterna är beredda att se över samtliga skäl om anknytning till Sverige och förhållanden i utvisningsländer så att ett brott som våldtäkt alltid i praktiken leder till utvisning, antingen till medborgarskapsland eller annat land.

I samband med utvisningar bör vi även se över var dessa ska avtjäna sina straff.

Då en återanpassning till det svenska samhället inte är aktuellt kan andra länders fängelser vara mer lämpade, alternativt en ny typ av utvisningsfängelse i Sverige vars enda fokus är inkapacitering till verkställd utvisning.

Det är också en rimlig utgångspunkt att utvisning för ett brott som våldtäkt gäller på livstid. Enligt Sverigedemokraterna har Sverige inget behov av återbesök av gamla våldtäktsmän, någonsin.

Om regeringen inte visar handlingskraft så är just denna fråga om något en bra utgångspunkt för de politiska samtal som numera kan föras mellan M, KD och SD. En gemensam hållning i denna fråga skulle sätta en befogad press på en allt för passiv regering.

Inget brottsoffer för ett brott som våldtäkt ska behöva höra att utvisning ”medför men” eller att våldtäktsmannens psykiska ohälsa ”gör honom särskilt sårbar i hemlandet” och därmed får straffet sänkt eller till och med rätt att stanna i Sverige.

Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Våldtäkt

LÄS VIDARE

DEBATT Varför höjer ni inte straffet för våldtäkt?

ÄMNEN I ARTIKELN

Våldtäkt

Sverigedemokraterna

Brott

Adam Marttinen

Sexualbrott

Rättspolitik

Moderaterna