Lyft blicken från era 73 punkter

Kommunal: S, MP, C och L måste släppa sina käpphästar och fokusera på det viktigaste

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag efterlyser diskussion om huruvida de prioriteringar som låsts fast i och med 73-punktsporgrammet verkligen är rätt prioriteringar i det läge som Sverige befinner sig i? Om alla kunde tänka sig att släppa en käpphäst – skulle handlingsutrymmet öka då, skriver Tobias Baudin, Kommunal.
Jag efterlyser diskussion om huruvida de prioriteringar som låsts fast i och med 73-punktsporgrammet verkligen är rätt prioriteringar i det läge som Sverige befinner sig i? Om alla kunde tänka sig att släppa en käpphäst – skulle handlingsutrymmet öka då, skriver Tobias Baudin, Kommunal.

DEBATT. I dagarna kommer regeringens höstbudget att överlämnas till riksdagen. Troligen blir det inga stora överraskningar. Trots det vill jag komma med en reflektion om vad som är möjligt när man nu ägnar sig åt det möjligas konst – politik.

Utöver till exempel överskottsmålet i det finanspolitiska ramverket, så finns nu också 73-punktsprogrammet som styr vad som är möjligt eller inte möjligt att föreslå i budgetpropositionen. Jag menar att 73-punktsprogrammet riskerar att ytterligare förvärra det stelbenta agerande kring relationen mellan statens finanser och Sveriges behov som ramverket gjort. Det vore olyckligt.

Men detta handlar inte om att Sveriges finanspolitiska ramverk behöver uppdateras. Utan om att jag efterlyser en diskussion där Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna visar att de är beredda att släppa det egna partiets käpphästar och i stället fokusera på det som är viktigt både för att allas tillvaro ska fungera och för en stark ekonomisk tillväxt.

Min utgångspunkt är att politik är ett komplext hantverk som förtjänar stor respekt. Det handlar ju om att vilja – men lika mycket om att göra. Och på den som vill göra skillnad så ställs höga krav på förmågan att prioritera och styra mot långsiktiga mål.

För de fyra partierna som ingått 73-punktsprogrammet så är målet förstås Sveriges medborgares väl och en stark framtid för oss som bor och arbetar i hela vårt avlånga land. Och i det läge där vi är idag, med växande otrygghet i många städer, slitningar mellan stad och land samt ökade klyftor så krävs det skarpa och modiga politiska prioriteringar.

Därför efterlyser jag en diskussion om huruvida de prioriteringar som låsts fast i och med 73-punktsprogrammet verkligen är de rätta i det läge som Sverige befinner sig i? Om alla kunde tänka sig att släppa en käpphäst – skulle handlingsutrymmet öka då? Skulle vi kunna satsa på det som är viktigt för alla i landet just nu? Och jag tänker förstås i första hand på vår välfärd.

  • Vad skulle hända om Socialdemokraterna sa: innan vi sjösätter nya, om än viktiga, reformer som familjeveckan så behöver vi göra en storsatsning på vår gemensamma välfärd. Vi prioriterar om.
  • Vad skulle hända om Centern och Liberalerna sa: vi menar att en avskaffad värnskatt är bra för Sverige – men först behöver vi prioritera en hög kvalitet i skolan, vården och omsorgen? Där behövs resurserna NU.
  • Vad skulle hända om Miljöpartiet sa: friåret är en frihetsreform - men vi förstår att det är ett givande och tagande. Och en hög kvalité i skolan, vården och omsorgen är en förutsättning för så mångas individuella frihet. Vi tar ansvar för det först.

Jo – minst nio miljarder kronor skulle hända! Nio miljarder som inte är tillfälliga – utan som långsiktig budgetförstärkning till kommuner och regioner.

Jag är fullt medveten om att nio miljarder inte är svaret på alla de utmaningar som välfärden har – men det är ett ekonomiskt tillskott på riktigt. Det skulle underlätta rejält vad gäller de utmaningar som kommunerna och regionerna nu brottas med. Nu är behoven visserligen olika och undersköterskor är inte svaret på alla frågor – men som exempel skulle nio miljarder kronor göra det möjligt att anställa 21 000 fler undersköterskor.

Nio miljarder skulle ge de fantastiska välfärdsarbetarna möjlighet att leverera på sina viktiga uppdrag. Det skulle bidra till ökad framtidstro och rättvisa i hela Sverige. Eller vad säger ni; Annie Lööf, Nyamko Sabuni, Per Bolund, Isabella Löwin och Stefan Löfven? Jag tycker det vore fantastiskt!


Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE